Metán a Szaturnusz-légkörben

1020

A Cassini-űrszonda infravörös spektrométerével a gyűrűs bolygó
légkörében a metán arányát minden korábbinál pontosabban tudták
megállapítani. Edward Wishnow (Lawrence Livermore National Laboratory)
földi, a Szaturnusz légköri körülményeit szimuláló laboratóriumokban
készített kontroll színképeket 90 K hőmérsékleten és egy atmoszféra
nyomáson. A metán ekkor rögzített spektrumai segítségével sikerült
annak a Szaturnusz atmoszférájában jellemző gyakoriságát megbecsülni.

A HST felvétele a Szaturnuszról a látható fény tartományában (NASA/STScI nyomán)

Utóbbi
alapján a bolygóban lévő szén közelítő aránya mintegy hétszerese a
Napban mérhető szénelőfordulásnak, és kb. duplája a Jupiternél talált
értéknek. A számadatok nagyvonalakban megfelelnek az elméleti
elvárásoknak: minél nagyobbra nőtt egy óriásbolygó magja, annál több
hidrogént és héliumot tudott később magához vonzani. Az utóbbi fázisban
a gáz halmozódása már a csillagok keletkezésekor megfigyelhető
folyamathoz hasonlít: nem apró bolygócsírák ütköznek (amelyek többek
között szénben is gazdagok), hanem a gázt a növekvő tömegű égitest
gravitációs terével húzza magához. Ezért kisebb a szén aránya a
Jupiterben, mint a nála kisebb Szaturnuszban, és ezért még kisebb a
Napban, amely csak ilyen gáz fázisú felhalmozódással hízott meg.

Forrás: saturntoday.com 2004.12.29.

Hozzászólás

hozzászólás