Titan: lehet-e életnyomokat keresni?

1153

A Szaturnusz legnagyobb holdja: a Titan a Földön kívüli élet lehetőségének kutatása miatt fontos égitest. A legtöbb szakember azonban nem esetleges élőlények miatt érdeklődik iránta, hanem mert légkörében úgynevezett prebiotikus folyamatok zajlanak. Ezek azokhoz a kémiai reakciókhoz hasonlíthatnak, amelyek bolygónkon az élet keletkezését előzték meg, és alapanyagot gyártottak legyártották annak kialakulásához. Néhányan azonban nem tartják kizártnak, hogy egzotikus életformák lehetnek a holdon.

Chris McKay (NASA AMES) és Heather Smith (ISU) azt vizsgálták, ki lehetne-e mutatni a Huygens leszállóegység kémiai méréseiből egyes élőlények jelenlétét. Elgondolásukban abból a feltételezésből indultak ki, hogy a Titanon metanogén élőlények vannak. Erre egyelőre semmi jel nem utal, és mai ismereteink alapján sem kizárni, sem igazolni nem tudjuk esetleges jelenlétüket. Az ilyen életformák hidrogént lélegeznek be és különböző szerves anyagokat, pl. acetilént, etánt és összetettebb szénhidrogéneket (tholinokat) „esznek".

A Titan a Cassini-űrszonda felvételén (NASA JPL nyomán)

Amennyiben előfordulnak ilyen élőlények a holdon, és annak felszínén, illetve a felszín alatt vannak, a légköri hidrogén koncentrációját lecsökkentik, mivel életfolyamataikhoz felhasználják. Ettől elméletileg felszínhez közeli légrétegek hidrogénben szegényebbek lesznek – amit a Huygens adataiból talán sikerül is kimutatni. A lecsökkent hidrogénkoncentráció a kutatók szerint komoly érv lehet a metanogén élőlények jelenléte mellett, mivel abiogén folyamatok nem okoznak hasonló hidrogénhiányt jelenlegi ismereteink alapján.

A teóriának azonban komoly problémája, hogy a légköri metán legyártása abiogén úton is történhet, és eddig semmi jel nem utal arra, hogy ilyen feltételezett élőlények jelenlétére volna lehetőség és szükség a holdon. Az is elképzelhető, hogy a bolygó belsejéből a felszínre kerülő anyagok, például vulkáni gázok között hidrogén is van, ami erősen megnehezítené a fenti észlelést: a belsőből kigázolgó hidrogén pont a felszínen kellene, hogy nagy koncentrációt mutasson. A Huygens légköri összetétel adatainak részletes elemzésére mindenesetre sokan várnak, nem csak a fenti teória miatt.

Hozzászólás

hozzászólás