Friss vízfolyásnyomok a Marson

1046

A NASA munkatársai az 1997 óta a vörös bolygó körül keringő Mars
Global Surveyor 2004-ben és 2005-ben készült felvételein új, világos
színű lerakódásokat fedeztek fel, amelyek az elmúlt hét évben a
jelenlegi helyére került és folyékony víz által szállította üledékre
utalnak. Alakjuk teljesen olyan, mint amikor áramló víz
lerakja hordalékát: lefelé haladva ágakra szakadtak, akadályba ütközve
eltérültek. Ezek az eddigi legjobb bizonyítékaink arra, hogy még ma is
van folyékony víz a Mars felszínén.

Az
új vízmosás a Centauri Montes egyik  kráterében. A kép bal oldalán
az 1999-es, míg a jobb oldalon a 2005-ös állapot látható.
 

 
A folyásnyom színes képe kétféle oldalnézetből.

A
Mars felszínén a légnyomás és a hőmérséklet olyan alacsony, hogy
folyékony víz nem létezhet hosszú ideig, mivel azonnal elpárolog vagy
megfagy. A széles körben elfogadott elképzelések szerint azonban a
felszín alól feltörő víz folyékony maradhat elegendő ideig ahhoz, hogy
valamennyi hordalékot magával sodorjon, mielőtt megfagy. A most
felfedezett két friss üledéknyom hossza több száz méter, és úgy tűnik,
a Marson mind a mai napig előfordul folyékony víz felszínre törése és a
lejtőkön lefolyása. Viszont számos kérdés is felmerül: hogyan maradhat
a víz folyékonyan a felszín alatt, illetve miként törhet a felszínre?
Elképzelhető-e, hogy a felszín alatt mikroszkopikus élet számára
kedvező feltételek uralkodnak?


  
A
Terra Sirenum-ban talált másik folyásnyom. Balra: 2001. december 21.;
jobbra: 2005. augusztus 26-án és 2005. szeptember 25-én készült képek
összetétele.

A hordaléknyom 2005. augusztusi képe. A folyás iránya balról jobbra halad, és jól látszik, hogy 5-6 ágra szakad

A
folyásnyomok színe erős érv amellett, hogy tényleg víz hozta őket
létre. Az egyik magyarázat szerint a világos árnyalat a felszíni fagyoktól
származik, ahogy folyamatosan újrapótlódik a jég az üledéken belül.
Másik lehetőség, hogy só rakódott le, amely összhangban van a marsi víz
várhatóan nagyobb sókoncentrációjával. Ha az újonnan keletkezett nyomok
lassan csúszó száraz portól származnának, akkor nagy valószínűséggel
sötét színűek lennének. Ezt arra alapozzák, hogy a jelenleg aktív
marsjárók, valamint a porördögök is sötét port kavarnak fel haladásuk
során.

Forrás: NASA News, 2006.12.06.

Hozzászólás

hozzászólás