Az Univerzum története – csillagászati előadássorozat indul októberben

1441

Az Univerzum története — a Nagy Bummtól az értelemig és tovább…

Dávid Gyula (ELTE TTK Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék) előadássorozata a Polaris Csillagvizsgálóban — 2006/2007-es évad

Az előadássorozat célja a XX. század második felében kialakult modern
kozmológia és a rá épülő egységes természettudományos világkép
áttekintése, ezen belül az evolúciós vonások hangsúlyozása. A
kozmológia Standard modellje a többi természettudomány evolúciós
fejezeteinek keretéül szolgál, és lehetővé teszi a Világegyetem eddigi
történetének (sőt jövőjének) egységes tárgyalását. Egyben magyarázatot
ad az Univerzumban található sokféle anyagi struktúra (atomok,
csillagok, bolygók stb) keletkezésére, tulajdonságaira és eloszlására.

A sorozat előadásai végigkövetik az Univerzum történetét a kezdeti
töredék-másodpercektől a távoli jövő eonjaiig. Az első pillanatoknak
természetesen több figyelmet és több előadást szentelünk, hiszen
ekkoriban rövid idő alatt igen sok minden történt, másrészt ezek a
kezdeti események határozták meg a későbbi történet alapvonásait.
Ezután nyomon követjük az Univerzum kezdetben egységes anyagának
térbeli és termikus differenciálódását, a különböző struktúrák
kialakulását. Kitérünk az élet és az értelem létrejöttének és jövőbeli
sorsának kérdéseire is. Végül kitekintünk az Univerzum jövőjének (és
esetleges végének) lehetséges forgatókönyveire is.

Az előadások során nem tételezünk fel különösebb szakmai
előismereteket, csak a középiskolai szintű általános
természettudományos alapműveltséget. Ennek ellenére szembesülünk a
kozmológia aktuális nyitott kérdéseivel és legújabb eredményeivel is.


Dávid Gyula a 2005-ös előadássorozat egyik előadásán (Tepliczky István felvétele)

Az előadásokat szerdánként tartjuk, 19:00-tól. A belépődíj 500 Ft, MCSE-tagoknak
ingyenes. Derült idő esetén a sorozat résztvevői számára távcsöves
bemutatást tartunk. A tervek szerint valamennyi előadást az interneten
is közvetítjük élőben a www.mcse.hu oldalról elérhető címen. A felvett hanganyagok utólag is elérhetőek lesznek Médiatár rovatunkban! (A tavalyi és tavalyelőtti előadássorozat hang- és video anyagai szintén megtalálhatók Médiatár rovatunkban.)

A sorozat előadásainak tervezett programja

Okt. 4. Táguló világképünk
    – a kristályszféráktól a Nagy Bummig

Okt. 11. Világot szervező gravitáció
    – az általános relativitáselmélet alapgondolatai és kozmológiai alkalmazása

Okt. 18. Égre vetített mikrovilág
    – a részecskefizika és a kozmológia kapcsolata

Okt. 25. A téridő habjai és az olvadt vákuum
    – egzotikus anyagok és események a Kezdet kezdetén

Nov. 8. Feltámadás a hőhalálból
    – a forró Univerzum fizikája

Nov. 15. Kihunyt lángok kihűlt fénye
    – az atomok születése és a kozmikus háttérsugárzás

Nov. 22. A neutrínók pókhálója
    – gravitációs instabilitás és struktúraképződés

Nov. 29. Kényes egyensúly
    – a csillagok szerkezete és működése

Dec. 6. A magfúzió vegykonyhája
    – a könnyű és a nehéz elemek keletkezése

Dec. 13. Az űr megtermékenyítése
   
– szupernovarobbanások és a galaktikus reprocesszáló rendszer

Dec. 20. Pislákoló csillagroncsok
    – fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak

Az előadássorozat további tematikája (2007):

(a pontos időpontok még egyeztetés alatt állnak)

Jan. 10. Mágneses körhinta
    – a bolygórendszerek keletkezése

Jan. 17. A bolygók élete
    – lemeztektonika, hidroszféra, atmoszféra

Jan. 24. Az élet bolygói
    – a termodinamika és az evolúció nagy kalandja

Jan. 31. Vár a Tau Ceti népe
    – értelem a Világegyetemben: CETI és SET

Febr. 7. Az Univerzum jövője
    – Nagy Reccs vagy végtelen tágulás?

Febr 14. Einstein legnagyobb tévedése
    – kozmológiai állandó, kvintesszencia vagy sötét energia?

Febr. 21. Hány dimenziós a világ?
   
– a modern részecskefizikai elméletek és a kozmológia

Febr. 28. Univerzumok sokasága
   
– a párhuzamos Világegyetemek elmélete

Márc. 7. A lakható Világegyetem
    – vakszerencse, isteni gondviselés vagy Multiverzum?


Ajánlott irodalom:

  • Barrow, JD: Az Univerzum eredete
  • Davies, PC: Az utolsó három perc

E két könyv tartalmazza az utóbbi húsz év magyar nyelvű kozmológiai és csillagászati irodalmának ajánlójegyzékét.

További ajánlott irodalom a http://ludens.elte.hu/~dgy/kozmologia/ címen érhető el.

Hozzászólás

hozzászólás