XI. Szkeptikus Konferencia

787

Helyszín: A Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Időpont: 2005. november 6. (vasárnap), 10 óra

A
magyar szkeptikusok 1992-ben azért hozták létre a Tényeket Tisztelők
Társaságát (TTT), hogy a kritikus gondolkodás fontosságára hívják fel a
figyelmet. A felénk áramló információhalmazból ne vegyünk mindent
készpénznek; gondolkodjunk, ha már vagyunk! A TTT egyik
legfontosabb fóruma az évente megrendezett országos konferencia,
melynek ötletét 1995-ben vetették fel a fehérvári csillagászok.

Ez
a sorozat azt mutatja, hogy a tudomány kedvelői és művelői körében van
igény az évenkénti eszmecserékre, és a kritikus gondolkodás
népszerűsítése terén mindig van tennivaló. Vágó István egyszer úgy
fogalmazott, hogy az itt elhangzó előadásokból a hallgatóság muníciót
gyűjthet magának a szellemi környezet védelme érdekében kifejtett
munkájához. Richter Nándor fizikus ehhez azt tette hozzá: „jó
kondícióban kell tartani szellemünket, ahogy az influenza ellen is jó
kondícióban kell tartani a testet.”

A rendezvény az idők során
egyrészt fórumot biztosított azoknak a szakembereknek, akik tenni
akarnak valamit a szellemi környezetszennyezés ellen, másrészt az
érdeklődők is hiteles információkhoz juthattak olyan témákról,
melyekről a köztudatban ellentmondásos ismeretek terjengnek. A
legérdekesebb előadásokból két kötetet is megjelentettünk.

Az
elmúlt tíz évben sok ismert, jeles tudós – köztük több akadémikus,
tanár, újságíró – tartott előadást. Csak néhány név a teljesség igénye
nélkül: Almár Iván csillagász, Ádám György agykutató, Balázs Géza nyelvész, Beck Mihály kémikus, Bencze Gyula fizikus, Csányi Vilmos etológus, Csermely Péter biológus, Czelnai Rudolf meteorológus, Galántai Zoltán tudománytörténész, Gál Gyula űrjogász, Görög Sándor kémikus, Horváth András csillagász, Laczkovich Miklós matematikus, Lukács Béla fizikus, Magyari Béla, kiképzett űrhajós, Molnár Gergely bűvész, Staar Gyula újságíró, a Természet Világa főszerkesztője, Szathmáry Eörs evolúcióbiológus, Vágó István televíziós szerkesztő, Venetianer Pál genetikus, Vissy Károly meteorológus.

A
konferencia nyilvános. Az érdeklődők az adott témakörök legjobb
szakértőit hallgathatják meg, ugyanakkor kérdésekre és hozzászólásokra
is mindig van lehetőség.

A 2005-ös összejövetelre is
igyekeztünk érdekes, sokszínű programot összeállítani. Néhány részlet
még tisztázásra vár, de az már biztosnak tűnik, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkára, dr. Meskó Attila nyitja meg a konferenciát és előadást is tart.

Az aktuális – és közérdeklődésre számot tartó – témák közül valószínűleg Gunda Tamás kémikus előadása lesz a legnépszerűbb. Ő ugyanis azokról a bizonyos „E” számokról beszél majd.

Orha Zoltán, a Magyar Televízió szerkesztője minden bizonnyal élénk vitát kiváltó előadást tart, „Miért nem hiszek a médiának?” címmel.

Szóba kerül a homeopátia Hraskó Gábor révén, Rezsabek Nándor pedig Kulin György csillagász esetét meséli az asztrológiával. A további előadók között szerepel Hartlein Károly a Műegyetemről, illetve a James Randi által felajánlott szkeptikus díj egyik nyertese, Pintér András.

További részletekről A Szabadművelődés Háza címén lehet érdeklődni:
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
Tel/Fax: (22) 313-028; (22) 314-456.
E-mail: tzoli@datatrans.hu

Ajánlat:

Hozzászólás

hozzászólás