Új ablak a déli égboltra

1005

A szubmilliméteres tartományra tervezett, 12 méteres APEX (Atacama
Pathfinder Experiment) teleszkóp 5100
méteres tengerszint feletti magasságban, az Atacama-sivatag (Chile)
Chajnantor-platóján található, amely valószínűleg a Föld legszárazabb
helye. Ez a 0,2-1,5 mm tartományban működő teleszkóp a 2005 júliusában
sikeresen lezárult végső tesztek után immár rendszeres tudományos
vizsgálatokban vesz részt, és a jelek szerint teljes mértékben megfelel
a tudósok várakozásainak. Ebben a hullámhossztartományban eddig példátlan érzékenységgel
és részletességgel teszi lehetővé a “hideg Univerzum” kutatását. Az első vizsgálatok 26 cikkben jelentek meg az Astronomy and
Astrophyics folyóirat augusztusi első számában. Az alábbiakban az érdekesebb eredmények közül tallózunk.

 

A 12 méteres APEX teleszkóp (Forrás: ESO)

Első ízben sikerült az APEX, illetve a 30 méteres IRAM távcsövekkel kimutatni a szénből és fluorból álló ionizált molekula (CF+
ion) jelenlétét. Előzőleg mindössze egyetlen, fluort tartalmazó
molekula volt ismeretes a csillagközi térben, a hidrogén-fluorid,
amely egy hidrogén és egy fluor atomból áll. Az újonnan felfedezett, a
szén és a hidrogén-fluorid kölcsönhatása során keletkező molekulát a
Orion-köddel szomszédos területen találták, amely a
Tejútrendszer egyik legközelebbi és legaktívabb csillagkeletkezési
tartománya. Egy másik fontos felfedezés szintén az Orion
csillagkeletkezési
tartományban a szénmonoxid (CO) által 0,2 mm-en kibocsátott sugárzás
észlelése volt. Az ilyen hullámhosszú sugárzás észlelése igen nehéz,
mivel a légkörben jelenlévő vízpára az egész szubmilliméteres
tartományban itt nyeli el leginkább a beérkező jelet, ami egyébként is
a
távcső érzékelési határán van. A CO 0,2 mm-es sugárzásának észlelése
jól illusztrálja az APEX
rendkívüli hatékonyságát, egyúttal igazolja, hogy a chile-i helyszínről
új, más obszervatóriumból elérhetetlen ablakok nyílnak az Univerzumra.

A déli égbolton levő számos, alacsony
hőmérsékletű felhő irányából érzékelték a hidrogénből és az egy
neutronnal kibővített izotópjából, azaz a deutériumból álló
molekula (H2D+) sugárzását. A H2D+
ion igen érdekes, mivel nagyon alacsony hőmérsékletű, az abszolút zérus fok felett
mindössze pár fokkal melegebb felhőre utal.

Kifinomult
vevőjével és nagy méretű antennájával, illetve kedvező földrajzi
helyzetével az APEX a csillagászati megfigyelések teljesen új területét
nyithatja meg. A milliméteres és szubmilliméteres tartományokban
végzett megfigyelések lehetőséget biztosítanak a Világegyetemben
elsőként kialakult galaxisok vizsgálatára, illetve a csillagok és
bolygók keletkezésének tanulmányozására. Lehetővé teszi ugyanakkor a
molekulafelhők kémiai összetételének, illetve az ott uralkodó fizikai
feltételek vizsgálatát, amelyekben csillagok születnek. Az APEX az ALMA
rendszer antennájának prototípusa; maga az ALMA egyenként 12 méteres
antennák összekapcsolt rendszere lesz, melynek tagjai egymástól
maximálisan 14 km-es távolságban lesznek a nagyobb szögfelbontás
érdekében. Az egész obszervatórium fokozatosan, az évtized vége felé
kezdi meg működését.

Forrás:  ESO PR 24/06

További információk: http://www.apex-telescope.org/

Korábban: Épül az ALMA 

Hozzászólás

hozzászólás