Célpont a Hold!

1085

Hasonlóan elődeihez, az Európai Űrügynökség SMART-1 holdszondája
is az
égitest felszínébe való irányított becsapódással fogja befejezni útját.
A tervek szerint ez szeptember 3-án, nyári
időszámítás (NYISZ) szerint 7:41-kor fog bekövetkezni a Lacus
Excellentiae
(Kiválóság Tava) régióban.  A Hold domborzatára vonatkozó
ismereteink bizonytalansága miatt
előfordulhat, hogy a szonda már eggyel korábbi, vagy későbbi keringése
során ütközik a felszínbe (szeptember 3-án 2:36 NYISZ, ill. 12:46
NYISZ).
A földi megfigyelők számára természetesen a tervezett időpont lenne a kedvező, és van
is arra lehetőség, hogy az utolsó pillanatban az űreszköz pályáját ennek
megfelelően módosítsák.

 


Térképünk a becsapódás koordinátáit és a pályák
felszíni nyomvonalát mutatják a tervezett (2890.), az azt megelőző és
azt követő keringésre (2889. és 2891.). A Holdon egy fok 30 km-nek
felel meg.

 
A Lacus Excellentiae a Hold délnyugati oldalán fekvő kisméretű,
szabálytalan alakú medence a Mare Humorumtól délre. Legnagyobb
kiterjedése kb. 200 km.  Tudományos
szempontból igen érdekes terület: vulkanikus síkság
felföldekkel körülvéve, változatos ásványi összetétellel.

Az ESA elsősorban olyan megfigyeléseket vár a földi
obszervatóriumoktól, amelyek révén a becsapódás fizikája, a kidobott
anyagfelhõ és a jelenség környezeti hatásai vizsgálhatók. Erre a célra a nagysebességű filmfelvételek és a spektroszkopikus
észlelések a legjobbak: a kilökött anyag ásványi összetételére lehet
következtetni ilyen megfigyelésekből.

A becsapódás égi kísérőnk sötét oldalán fog történni. (A Hold két
nappal lesz első negyed után.) A 2 km/s-os becsapódási sebesség
viszonylag
mérsékelt energiafelszabadulást eredményez, de ha a kirepülõ
anyagfelhőt megvilágítja a napfény, akkor esetleg megfigyelhetõ lesz
amatőr távcsövekkel is. Azoktól a megfigyelõhelyektől, ahol a Hold
akkor nem lesz látható, a terület becsapódás elõtti és utáni
megfigyelését kérik, a kidobott és szétterült anyag kimutatása
céljából. A jelenség előtt, augusztus 20-át követően a fogyó Holdon
sajnos már nem
lesz megvilágított helyzetben a Lacus Excellentiae és környéke.

A rossz hír az, hogy sajnos Európából a becsapódás  tervezett
időpontjában a Hold nem lesz látható. Természetesen a világ számos obszervatóriumában tervezik a megfigyelést, mind rádió
(VLBI), mind infravörös, mind optikai hullámhosszakon. Az ESA
az amatõrcsillagászokat is kéri a jelenség, illetve következményeinek
észlelésére.

 

Hozzászólás

hozzászólás