Húsz új csillag a szomszédban

1308

Amerikai csillagászok 20 új csillagot találtak Napunk környezetében.
Az újonnan felfedezett égitestek között szerepel a jelenleg 23. és a
24. legközelebbi csillagként nyilvántartott objektum is. A hír
bejelentésével az elmúlt hat évben mintegy 16%-kal nőtt a Naphoz
legközelebbi ismert csillagok száma 33 fényéves (10 parszek) távolságon
belül.

Fantáziakép egy kettős vörös törpecsillagról. 

A legújabb felfedezésekért a RECONS (Research Consortium on Nearby
Stars) fantázianevű kutatócsoport felelős, amely 1999 óta vizsgálja a
Naphoz közeli térség csillagait Chilében felállított kis távcsövek
segítségével. A csoport célja a Nap kozmikus környezetében található
összes csillag felfedezése, illetve az égitestek minél részletesebb
jellemzése (tömeg, evolúciós állapot, többszörös rendszerek
gyakorisága). Ezáltal betekintést nyerhetünk a Naprendszer
környezetének kialakulásába, amely közvetett módon Galaxisunk pontosabb
megismeréséhez vezet. A közeli csillagok emellett kiváló célobjektumok
exobolygó-kereső programok számára. Bolygószerű testek felfedezésével a
Földön kívüli élet keresése is sokkal egyszerűbb közeli csillagok körül.  

 A Naphoz legközelebbi csillag szintén vörös törpe: a Proxima Centauri (Chandra)

A most felfedezett húsz csillag mindegyike vörös törpecsillag,
amelyek meglehetősen halvány, kis tömegű égitestek. Ezzel a Nap10
parszekes környezetében ismert 348 csillagból 239-re nőtt a vörös
törpék száma, amit extrapolálva arra következtethetünk, hogy a
Tejútrendszer csillagainak bő kétharmada ezen piciny és halvány
objektumok közé tartozik.

Forrás: NOAO PR 06-14

Hozzászólás

hozzászólás