Egy gömbhalmaz viharos múltja

991

A gömbhalmazok Tejútrendszerünk legősibb objektumai közé tartoznak, mivel lényegében galaxisunkkal egyidőben jöttek létre. Jellemzően több tízezer-százezer csillagból álló csoportosulások, amelyeket a gravitáció ereje tart egyben. Az általánosan elfogadott nézet szerint a gömbhalmazok összes csillaga egyszerre keletkezett, nagyjából ugyanott, ugyanabból az alapanyagból, így azok az évmilliárdok során hasonló fejlődési utat jártak be.

Giampaolo Piotto (Padovai Egyetem) és csoportja a Hubble Űrtávcsővel az NGC 2808 jelű gömbhalmazt vizsgálták. Meglepő eredményeik szerint a fenti elképzelés esetleg túlságosan is leegyszerűsített: vizsgálataik alapján ebben az objektumban legalább három csillaggeneráció született, még valamikor a 12,5 milliárd éves halmaz életének első 200 millió évében.

 

Az NGC 2808 gömbhalmaz a Hubble Űrtávcső felvételén (Forrás: HubbleSite NewsCenter)

 A megfigyelésekhez a HST ACS (Advanced Camera for Survey) kameráját használták fel. Az igen jó felbontású műszerrel a halmazban levő csillagok fényességét és színét mérték meg., és ennek során találtak három, egymástól jól elkülönülő csillagpopulációra utaló jeleket. Az eredmények szerint a később keletkezett csillagok mind kékebbek, mint az előző generációba tartozó társaik, amit átlagos kémiai összetételük különbözősége magyarázhat.

A csillagok keletkezését a nagy tömegű csillagokból kialakuló szupernóvák robbanása során kialakuló lökéshullámok, illetve a nagy tömegű csillagok által kibocsátott erős csillagszél okozza, amelyek a csillagközi gázanyagot összepréselve új csillagok kialakulásához vezetnek. Az elméletek szerint gömbhalmazokban csak egy csillaggeneráció létezik, mivel az elsőként születő csillagokból áradó sugárzás a további csillagokhoz szükséges gázanyag nagy részét kifújja a halmazból. Viszont az NGC 2808, amely mintegy egymillió csillagot tartalmaz, a Tejútrendszer 150 ismert gömbhalmaza közül az egyik legnagyobb tömegű ilyen objektum. Az elméletek szerint ezekben a tipikus gömbhalmazoknál legalább kétszer-háromszor nagyobb tömegű csoportosulásokban elegendően nagy lehet a halmaz gravitációs ereje ahhoz, hogy a gázanyag távozását megakadályozza. Ennek következtében a gázanyag feldúsulhat héliumban és egyénb nehéz elemekben, és belőle újabb csillagok keletkezhetnek.

Másik lehetséges magyarázat, hogy az NGC 2808 csak látszólag gömbhalmaz, valójában egy, a Tejútrendszer által befogott törpegalaxis, amelynek anyagát a befogás során lezajlott gravitációs kölcsönhatások eltávolították. Ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy az ω Centauri, a jelenleg ismert egyetlen másik gömbhalmaz több csillaggenerációval, valószínűsíthetően szintén egy törpegalaxis maradványa.

Forrás: HubbleSite NewsCenter, 2007.05.02 

Hozzászólás

hozzászólás