Földközeli űr-gumikacsa: áprilisi meglepetés radarmérések alapján

Egy nagyobb méretű földközeli kisbolygó, a 2014 JO25 radarcsillagászati eszközökkel történt megfigyelései megmutatták, hogy a kis égitest meglepően olyan alakú, mint a Rosetta űrszonda...

Az ALMA is lefényképezte a Fomalhaut körüli jeges porgyűrűt

Az ALMA antennarendszerrel végzett észlelések alapján elkészítették a Naprendszertől 25 fényévre lévő Fomalhaut körüli porgyűrű képét, ami először mutatja teljességében szubmilliméteres hullámhosszon is a jeges objektumot.

Gyorshír: a Boyajian-csillag újra halványodik

A rejtélyes csillagot kétévente elfedi valami: a csillagászok most újabb esélyt kapnak, hogy kiderítsék, óriás üstökösök, mesterséges szerkezetek, vagy valami más okozza-e a jelenséget.

Amikor törpék háborúznak: anyagot szív el egy fehér törpe a parányi kísérőjétől

Az SDSS 121209.31+013627.7 katalógusjelű fehér törpe-barna törpe kettős rendszert a röntgentartományban vizsgálva olasz és angol kutatóknak sikerült kimutatni, hogy a barna törpe anyagot ad át a fehér törpének.

Meglepő légköri összetételt mutat az egyik HAT-planéta

Vízmolekulákat igen, nehezebb elemeket alig találni egy ősi csillag körül keringő, "forró neptunusz" típusú bolygó atmoszférájában.

Milyen távolról lehet veszélyes egy szupernóva a Földre?

Amerikai kutatók pontosították a mintegy 2,6 millió évvel ezelőtt a Naprendszer közelében történt szupernóva-esemény idejét és távolságát. Kiderült, hogy egy hasonló csillagrobbanás meglepően messziről...

Napviharok a semmiből?

A Nap legkülső tartományából származó, az eddigi módszerekkel nem előrejelezhető anyagkidobódások nagy fejtörést okoznak a kutatóknak - egy szakértői csoport nemrég egy új számítógépes modell segítségével vizsgálta meg a rejtélyes jelenségek hátterét.

Tranziens asztrofizikai objektumok

Kozmikus hatások és kockázatok

Örvény-galaxis

A Charles Messier által 1773 október 13-án felfedezett híres Örvény-galaxist ma a Földről észlelhető legfényesebb kölcsönható galaxispárként ismerjük. A két objektum – az NGC...