A kaposfüredi meteorit

2522

1995. május 7-én hajnalban 2,2 kg-os meteorit csapódott be Kaposfüreden. Ez egyike azon két dokumentált vasmeteoritnak, amely hazánk területére hullott.

Becz Miklós, Kaposfüred

1995. május 7-én hajnalban Török Marcell kaposszerdahelyi plébános – aki aznap egyébként is korán akart felkelni kaposfüredi otthonában –, valamilyen erős fényességre riadt fel, és szobájának ajtaját kinyitva azt látta, hogy északkelet felől egy fényes tárgy csóvát húzva suhan, és tőle 7–8 méterre becsapódik. A fénycsóvát húzó tárgy meleg légáramlást is keltett. Órájára nézve látta, hogy hajnali 3 óra van. Akkor dúlt a boszniai háború, ezért arra gondolt, hogy valamilyen lövedék vágódott be, ezért gyorsan becsukta az ajtót, és lefeküdt aludni. Két órával később felkelt, és megnézte a becsapódott tárgyat. Egy 1,5 m átmérőjű, 1,1 m mély hosszúkás gödörre (kráterre) bukkant, amelynek tengelye és a kidobott föld kb. nyugat felé irányult.

A kaposfüredi meteorit 2009 januárjában.
A kaposfüredi meteorit 2009 januárjában.

A korabeli sajtó alig foglalkozott az esettel, és bár a szegedi Acta Minerologica-Petrographica szakfolyóirat 36. kötetében (1997) Kubovics Imre, Bérczi Szaniszló és munkatársaik leírták a meteoritot, a legutóbbi időkig nem ment be a csillagászati köztudatba a kaposfüredi meteorithullás. Marcell atya számára óriási élmény volt a rendkívüli jelenség, melynek helyén 2006. augusztus 15-én avatta fel a Szűz Mária Efezusi Háza elnevezésű épületet. Szívélyes, közvetlen, lelkes személyiség, aki szívesen fogad érdeklődőket.

Szöveg: Bartha Lajos és Keszthelyi Sándor

A kaposfüredi meteoritról a Meteor 2009/2. száma közöl hosszabb cikket.

Hozzászólás

hozzászólás