A Szaturnusz és gyűrűje

6292

Idén nyílik a legkedvezőbb rálátás a Szaturnusz gyűrűjére a bolygó jelenlegi keringési ciklusa során. Az óriásbolygó június 15-én kerül oppozícióba, de már előtte is kiváló felvételek készültek róla.

Ajtai Csaba, Biharnagybajom

A gyűrűs bolygó jelenlegi keringési ciklusa során 2017-ben lehet a legnagyobb szögben rálátni a gyűrű északi felére. Bár a maximális, 27,0°-os tengelyhajlás októberre esik, oppozíciókor is 26,6°-os tengelyhajlás mellett, de nagyobb horizont feletti magasságban tudjuk megfigyelni a bolygót. Sajnos a Kígyótartóban járó planéta így sem emelkedik magasra: június 15-én, az oppozíció napján, deleléskor 22°-os horizont feletti magasságot ér el. A 0,0 magnitúdós égitest ekkor 18,4” átmérőjű. A korongon az északi félteke erősen felénk billen, a sávok íveltek. A déli féltekén a fátyolgyűrű alatt jól láthatóan kibukkan a SEB sötét sávja. A NEB várhatóan széles, markáns sávként övezi az északi féltekét, élesen elválik a világos EZ-től. Az északi póluson az apró, feketés pólussapka, nagy felbontású felvételeken a hatszögletű poláris hexagon is előbukkanhat.

A gyűrű a bolygó déli pólusát teljesen eltakarja, a sötét északi pólust fényes háttérként övezi, a gyűrű szinte magába nyeli a bolygót. A gyűrű réseinek megpillantására most van a legjobb lehetőség. Nagy távcsővel a Cassini-rés a pólusok felé is követhető, az Encke-rés intenzitásprofilja vizsgálható az anzákban, a Keeler-rés megpillantásával is próbálkozhatunk. A fátyolgyűrű és annak inhomogenitásai is megfigyelhetők. A B gyűrű anzáinak belső részén próbálkozhatunk inhomogenitások, küllők megörökítésével.

Szöveg: Kiss Áron Keve, Meteor csillagászati évkönyv 2017

 

Hozzászólás

hozzászólás