A Hubble közelképén porsugarak indulnak ki a NEOWISE-üstökös magjából

4301

A NEOWISE-üstökös kómájának belsejébe pillantott be a Hubble-űrtávcső, amelynek felvételein előtűnnek az üstökös magjából kiáramló porból álló sugarak, a porjetek is.

Már jó 23 éve annak, hogy az északi félteke lakói egy látványos fényes üstökös, a Hale-Bopp (C/1995 O1) látványában gyönyörködhettek az égen. Azóta most nyáron a fényes C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös volt az első olyan csóvás égi vándor, amely hosszabb ideig szabad szemmel is látható volt az északi félgömbön is, és nagy érdeklődést váltott ki a csillagászok, amatőrcsillagászok, valamint a nagyközönség körében. Mint ismeretes, az üstökös július 3-án volt napközelben, amikor 0,29 CSE-re (43,4 millió km-re) közelítette meg központi csillagunkat, majd július 23-án került legközelebb bolygónkhoz 0,69 CSE (103 milló km) távolságban. Így július folyamán akár szabad szemmel is jól látható volt a kométa.

A Hubble-űrtávcső (HST) 2020. augusztus 8-án figyelte meg a NEOWISE üstököst a WFC3 (a legújabb, Harmadik Széles látómezejű Kamera), valamint az ACS (Korszerű Kamera Égboltfelmérésekre) műszereivel az üstökös magjához közeli kóma és annak szerkezeti részleteinek tanulmányozása céljából. Augusztus elejére a Földről, illetve a HST-ről nézve már 50 fok látszó szögtávolságnál nagyobb szöggel távolodott el a Nap irányától az üstökös, így a HST-vel is lehetett észlelni. (A HST technikai okokból nem figyelhet meg a Naphoz 50 foknál közelebb látszó objektumot.)

Az alábbi kép illusztráció, amelyen egy földfelszínről készült nagy látószögű felvételre helyezték rá a HST-képet, és azt érzékelteti, hogy a Földről részletesen nem tanulmányozható belső kómát figyelte meg az űrtávcső. A HST-kép a belső kómának mintegy 18 ezer km átmérőjű részét fogja át.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökösről 2020. július 16-án a földfelszínről nagy látószögű kamerával készült felvétel (balra), amelyen az üstökös kómájából ki van nagyítva (jobbra) a Hubble-űrtávcsővel a maghoz közeli tartományról készült részletes felvétel. A kép egyik oldalának hossza mintegy 18 ezer km (STScI-2020-45, 2020.08.21., NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI) és Z. Levay)

A kép a HST WFC3 UVIS csatornáján (ultraibolyától a látható fénytartományon át a közeli infravörösig érzékelő csatornán), valamint az ACS/WFC-vel készített felvételek kombinálásával készült. A felvételek a látható fénytartományban 660 nm-től a közeli infravörösben 870 nm-ig áteresztő széles sávú F775W szűrő, valamint a keskeny sávú kék (F487N), közepes sávszélességű zöld (F689M), illetve a közepes sávszélességű közeli infravörös (F845M) szűrökkel készültek, ezekből állították össze a kompozit képet. Az alábbi képen az előző képek égi tájolása és a HST-kép készítésének egyéb részletei is fel vannak tüntetve.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös maghoz közeli belső kómája a porjetekkel a HST WFC3/UVIS és ACS/WFC kameráival több színszűrővel készített felvételek kombinálásával kapott képen. Balra és jobbra is porjetek látszanak: balra három halvány, jobbra pedig két porsugár ágazik szét. A jetek poranyaga az üstökösmag felszínének kis kiterjedésű aktív területeiről származik. A HST-kép egyik oldalának hossza az üstökös távolságában mintegy 18 ezer km (STScI-2020-45, 2020.08.21., NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI) és Z. Levay)

A HST WFC3 és ACS kameráival több színszűrővel készített felvételek kombinálásával kapott színes képen az üstökös belső kómájának részletei, a magból kiáramló porból álló porsugarak vagy porjetek is megfigyelhetők.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös maghoz közeli belső kómája a porjetekkel a HST WFC3/UVIS és ACS/WFC kameráival több színszűrővel készített felvételek kombinálásával kapott képen. A képen balra és jobbra is kiszélesedő porjetek ágaznak szét. A jetek poranyaga az üstökösmag felszínének kis kiterjedésű aktív területeiről származik. A HST kép egyik oldalának hossza az üstökös távolságában mintegy 18 ezer km (STScI-2020-45, 2020.08.21., NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI) és Z. Levay)

A porjetek térbeli irányának változása a HST-felvételeken az üstökösmag tengely körüli forgásának a következménye. A jetek megfigyelése a mag tengely körüli forgási idejének, valamint a forgástengely térbeli irányának meghatározását is lehetővé teszi. A HST augusztus 8-i felvételeiből összeállított rövid animáció a porjetek térbeli irányának változását mutatja a megfigyelési időszak alatt.

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös belső kómája porjetjei a HST 2020. augusztus 8-i felvételeiből összeállított animáción (YouTube video: „The Jets of Comet NEOWISE”, STScI-2020-45, 2020.08.21., NASA, ESA, Q. Zhang (California Institute of Technology), A. Pagan (STScI) és Z. Levay)

A HST-felvételekből az üstökös poranyagának optikai és egyéb fizikai tulajdonságai, valamint összetétele is meghatározható lesz.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Források:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás