Az élet kémiai lehetősége hideg csillagok körül

1203

A Spitzer infravörös űrtávcső segítségével Napunkhoz hasonló és annál hidegebb csillagok környezetét vizsgálták meg csillagászok, az élethez szükséges egyik vegyület után kutatva. Minden elmélet kiindulópontja, hogy a földi élet kialakulásához egy forró „őslevesre” volt szükség, mely különböző, az élethez nélkülözhetetlen alapanyagokat, ún. prebiotikus vegyületeket tartalmazott. A kutatók azonban most feltették a kérdést, hogy vajon más csillagok körül is megtalálhatóak-e az általunk ismert élethez oly fontos anyagok.

A kutatást Ilaria Pascucci (Johns Hopkins University) és kollégái, köztük Apai Dániel (Space Telescope Science Institute) végezték. A DNS egyik bázisa,  az adenin egyik alkotó molekulájának, a hidrogén-cianidnak a  jelenlétét próbálták kimutatni. Összesen 44 Napunkhoz hasonló csillag körüli protoplanetáris korongot vizsgáltak meg, valamint 17 hidegebb csillag környezetét. Utóbbi csoportot M színképtípusú törpecsillagok, továbbá barna törpék alkották. A csillagok mindegyike igen fiatal, 1-3 millió éves volt, ugyanis ez az az időszak, mikor a bolygók formálódása megindul. A bolygók úgy jönnek létre, hogy a fiatal csillagok körül egy hatalmas, gázokból és porból álló korong jön létre, melyben bolygócsírák keletkeznek. Ezekből állnak össze később a bolygók, ahogy az anyagot begyűjtik. Maga a korong is tartalmaz már olyan alapanyagokat, melyekből később az élet kialakulásához szükséges összetevők lehetnek. Ahogy arról a magyar eredményről már korábban beszámoltunk, a bolygókeletkezés első lépései barna törpék körül is megtörténnek.

Fantáziakép egy hideg csillag körüli fiatal bolygóról (NASA/JPL-Caltech nyomán)

A spektroszkópia eredményei szerint a Naphoz hasonló csillagok 30%-ánál megfigyelhető volt a hidrogén-cianid és acetilén jelenléte, azonban a hidegebb csillagok esetében csak acetilént sikerült kimutatni, hidrogén-cianidot nem. A kutatócsoport szerint ennek az lehet az oka, hogy a Naphoz hasonló típusú csillagok sokkal erősebb ultraibolya-sugárzók, ami viszont szükséges a hidrogén-cianid keletkezéséhez az űrben. Ezek a körülmények azonban nem állnak fenn egy M színképtípusú törpecsillag, vagy egy barna törpe körül.

A mostani felfedezés kihat a nemrégiben M-törpék körül talált szuper-Földek potenciális életlehetőségére is. A szuper-Földek olyan, bolygónknál sokszorta nagyobb kőzetbolygók, melyek a csillagukhoz nagyon közeli pályán keringenek. Azt már eddig is tudták a csillagászok, hogy ezek a bolygók nem a lakhatósági zónában keringenek, ahol a víz folyékony állapotban lehet jelen, de a jelenlegi felfedezés révén még kevésbé képzelhető el a felszínükön a földihez hasonló élet.

Forrás: Spitzer News Release 2009.04.07.

Hozzászólás

hozzászólás