Gravitációs hullámok kettőstől?

946

Az RX J0806.3+1527 egy 1600 fényév távolságban lévő röntgenforrás. A látható tartományban készült megfigyelések alapján évek óta ismert volt, hogy a rendszer két, egymáshoz nagyon közel keringő fehér törpéből áll. A páros tagjai mindössze 80 ezer km-re, azaz a Föld-Hold távolság ötödére keringenek egymás körül, 5,36 percenként megkerülve egymást. Tod Strohmayer (NASA/Goddard Space Flight Center) és kollégái a Chandra röntgenteleszkóppal vizsgálták a párost. Eredményeik szerint a keringési periódus évente 1,2 milliomod másodperccel növekszik, amely alapján a két objektum óránként kb. 2,5 cm-rel kerül közelebb egymáshoz.

A Chandra által megfigyelt 321,5 másodperces periódusú változás a röntgensugárzásban, amelyet a két fehér törpe egymás körüli keringése okoz (balra); jobb oldalon illusztráció a párosról, valamint az általa keltett gravitációs hullámokról (GSFC / D.Berry nyomán)

Az általános relativitáselmélet értelmében a gravitációs hullámok formájában kisugárzott energia révén mozgási energiát veszít a rendszer, ezért a tagok közelednek egymás felé. A páros a jelenleg ismert legrövidebb keringési idejű rendszer, amely elméletileg az egyik legerősebb gravitációshullám-forrás lehet a Föld közelében. A kérdéses hullámokat a jelenleg üzemelő LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) segítségével még nem sikerült észlelni, azonban a NASA és ESA által közösen tervezett földkörüli LISA (Laser Interferometer Space Antenna) rendszerrel sikeresen lehetne megfigyelni.

A gravitációs hullámok detektálása a jelenleg elfogadott fizikai elméleteink igazolása mellett egyéb területeken is segíthet, mint pl. egy, a milliszekundumos pulzárokkal kapcsolatos jelenség magyarázatában. Eszerint az eddig ismert, mintegy száz milliszekundumos pulzár egyikének forgási periódusa sem haladja meg a 641 fordulatot másodpercenként. Deepto Chakrabarty (MIT) modelljei alapján ennél gyorsabb pörgés sem szakítaná szét az objektumokat, mégsem gyorsulnak a kritikus érték fölé. Elképzelhető, hogy a gravitációs hullámokkal kisugárzott energia okozza ezt a felső határt, ami a kérdéses érték közelében egyre erősebben lassítja a pulzárok forgását.

Forrás: Chandra PR 05-136

Hozzászólás

hozzászólás