Hármas rendszer az őszi égbolt fényes exobolygós csillaga

1459

A Fomalhaut igen érdekes rendszer: a csillag körül porkorong, egy távoli exobolygó és egy még távolabbi kísérő is található. Most egy újabb társcsillagát is azonosították, amely az égen 6 fok távolságban látszik.

A Fomalhaut, más néven alfa Piscis Austrini, a Nap egyik közeli szomszédja a Déli Hal csillagképben, tőlünk mindössze 25 fényévre. A csillag már eddig is sok érdekességgel szolgált: kiterjedt porkorong övezi, melyben a Hubble felvételei alapján egy távoli exobolygó is kering. A Fomalhaut emellett egy tág kettőscsillag is: társa, a TW PsA jelű csillag 0,9 fényévre kering tőle.

20131005_fomalhautc_kep1

Az LP 876-10 a felméréshez használt 90 cm-es, chilei SMARTS távcső felvételén, balra közeli infravörös, jobbra látható fényben.

Az LP 876-10 jelű csillag a közelmúltig egy szinte teljesen ismeretlen, halvány vörös törpe volt. Egészen addig, amíg a Nap szomszédságát kutató RECONS (Research Consortium on Nearby Stars) program keretében ki nem derítették, hogy mindössze 24,8 fényévre található a Naptól. Bár az égen közel hat fokra látható a Fomalhauttól, a sajátmozgásuk szinte megegyezik, és ez egyből gyanút keltett az Eric Mamajek (University of Rochester, USA) vezette kutatócsoport tagjai számára.

Hat fok (tizenkét telihold) igen távolinak tűnhet, de mivel mindegyik csillag a Nap közvetlen szomszédságának tagja, ez a távolság a térben mindössze 2,5 fényévet jelent. A számítások alapján a Fomalhaut gravitációja hat fényévig múlja felül a környező csillagok hatását, így az LP 876-10 még bőven ezen belül található, gravitációsan kötött égitest. A kutatók becslései alapján igen valószínűtlen, hogy véletlenül halad két csillag szinte azonos sebességgel ilyen közel egymáshoz, sokkal valószínűbb, hogy mindig is összetartoztak.

20131005_fomalhautc_kep2

A Fomalhaut és társcsillagainak elhelyezkedése az égbolton. A TW PsA két fokra délre, az LP 876-10 viszont északra, közel hat fokra található tőle.

A felfedezés azért is jelentős, mert a Nap környezetében található apró vörös törpék életkorát nagyon pontatlanul ismerjük. A Fomalhaut és a TW PsA esetében viszont már korábban meghatározták, hogy 400 és 480 millió év közé esik az életkoruk, ami azt jelenti, hogy a rendszerhez tartozó LP 876-10 is ilyen idős. Az eddig obskurus vörös törpe ezzel fontos viszonyítási ponttá lépett elő a legkisebb törpecsillagok fejlődését leíró modellek számára.

————

Az eredményeket bemutató szakcikk az Astronomical Journal szakfolyóiratban jelenik meg.

Hozzászólás

hozzászólás