Óriások ütköző csillagszelei

1057

A VLBA rádióteleszkóp rendszerrel a WR 140 jelű, közel 6000 fényévre
lévő kettőscsillagot vizsgálták a szakemberek. A páros a Napnál 50-szer
és egy 20-szor nagyobb tömegű égitestet tartalmaz, amelyek 7,9 év alatt
kerülik meg egymást. Az egyik égitest élete végén járó Wolf-Rayet
csillag, a másik pedig egy O4-5 színképtípusú szuperóriás, mindketten
erős csillagszelek forrásai.

A két csillag helyzete és csillagszeleik vándorló ütközési zónája a rádiótartományban végzett megfigyelések alapján (Dougherty és mtsai, NRAO/AUI/NSF nyomán)

Ahol
a két csillagszél ütközik, a részecskék kölcsönhatásakor erős
rádiósugárzás keletkezik. Utóbbi változásait követték nyomon Sean
Dougherty (Herzberg Institute for Astrophysics, Kanada) és munkatársai
másfél éven át. Mivel az égitestek elnyúlt pályán keringenek egymás
körül, egymástól mért távolságuk a Nap-Mars és a Nap-Neptunusz
távolsága között változik. A két csillagszél ütközési zónája, az ív
alakú lökéshullámfront helyzete szintén módosul. Ezzel párhuzamosan
változott az észlelt rádiósugárzás intenzitása – de sajnos az
ütközési régiókat leíró jelenlegi elméleti modellek jóslatai és a
megfigyelések között jelentős eltérést tapasztaltak, azaz a modellek
további tökéletesítésre szorulnak.

Forrás: Spaceflightnow.com 2005.04.11.

Hozzászólás

hozzászólás