Az ESO és nemzetközi partnerei petíciót nyújtanak be az ENSZ-nek a Föld sötét és zavartalan égboltjának védelméért

2716
Az ESO Paranal Obszervatóriuma egy chilei hegy tetején áll, ahonnan lenyűgöző a kilátás a környező Atacama-sivatagra és – ami még fontosabb! – a tiszta és gyönyörű égboltra. A helyszínről készült fenti fényképen egy különösen színes jelenet látható, amint a lenyugvó Nap gyönyörű rózsaszín, narancssárga, lila, kék és sárga árnyalatokra festi az eget.
(Forrás: P. Horálek/ESO)

Az ESO részvételével létrejött nemzetközi együttműködés petíciót nyújtott be az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Világűr Békés Célú Felhasználásával foglalkozó Bizottsága (COPUOS) számára a Föld sötét és zavartalan égboltjának hatékonyabb védelméért. A beadványt ma a COPUOS Tudományos és Műszaki Albizottságának ülésén elfogadták megvitatásra, így ez az első alkalom, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalos napirendjére tűzte a sötét és zavartalan égbolt kérdését. A Chile, Spanyolország és Szlovákia által jóváhagyott dokumentum arra kéri a nemzetközi közösséget, hogy védje meg a globális csillagászati megfigyelési lehetőségeket a zavaró és káros mesterséges interferencia ellen.

Az éjszakai égbolt csillagokban gazdag látványt nyújt a szerencsés szemlélődőnek, de az elmúlt néhány évtizedben a földi fényszennyezés következtében sokat romlott a minősége. Most pedig jön az újabb fenyegetés: nagyszámú műhold fog alacsony Föld körüli pályára állni. Az elkövetkező évtizedben akár 100 000 műholdat is állíthatnak ezekre a pályákra. Bár a globális kommunikációs hálózatok számára fontosak, ezek a műholdak hatalmas számuk, fényességük és folyamatos rádiósugárzásuk miatt zavarják a csillagászati munkát. Különösen a szürkület idején végzendő megfigyelésekre lehetnek hatással, például a Földet veszélyeztető aszteroidák utáni kutatásra.

A 2030-as évekre egy átlagos, közepes földrajzi szélességi lévő obszervatórium felett minden pillanatban több mint 5000 műhold lesz látható. Ez észrevehető lesz minden szürkületben készült, nagy látómezejű képen, kivéve azokat, amelyeket a legkisebb optikai távcsövek készítenek. A nagy műholdflották kihívást jelentenek majd a rádiócsillagászat számára is. A temérdek új műhold több ezer új rádióadót jelent majd, ami hatással lesz a rendkívül érzékeny rádióteleszkópok által végzett mérésekre. Határozottan jobb globális koordinációra, rendelkezésekre és törvényekre van szükség a sötét és rádiócsendes égbolt védelme érdekében.

A COPUOS albizottságának benyújtott dokumentum négy fő intézkedést vázol fel a műholdak csillagászati obszervatóriumokra gyakorolt hatásainak megakadályozására: annak felismerése, hogy a földfelszíni és az űrben végzett csillagászati kutatás a kozmosz kutatásának fontos részét képezi; a kormányok figyelmének felhívása az éjszakai mesterséges fény ellenőrizetlen terjedésének káraira; annak támogatása, hogy a műholdflották üzemeltetői fogadják el a legjobb önkéntes gyakorlatokról szóló iránymutatásokat; valamint annak biztosítása, hogy a „Műholdseregek hatásai a csillagászati létesítményekre” téma szerepeljen a Tudományos és Műszaki Albizottság napirendjén a kérdés kielégítő megoldásáig.

A dokumentumot az ESO, a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) és a Square Kilometre Array Observatory (SKAO) írta alá, és a COPUOS Tudományos és Műszaki Albizottságának 59. ülésén fogják tárgyalni. Ez lehetőséget biztosít a nemzetközi küldötteknek, hogy feldolgozzák, megvitassák és felvázolják a sötét és zavartalan éjszakai égbolt védelmére irányuló lehetséges jövőbeni intézkedéseket. A vita kulcsfontosságú lépés a nemzetközi jogalkotók bevonásába a csillagászat globális védelmi intézkedései érdekében.

 A sötét és csendes égbolt védelméhez létfontosságú a nemzetközi megközelítés. Együttműködési törekvések szükségesek a kormányok, az ipar és a csillagászok részéről. Még azon magánszemélyek is részt vehetnek a kampányban, akiknek kulturális és örökségvédelmi okokból fontos az égbolthoz való hozzáférés megőrzése. Az ESO, a COPUOS állandó megfigyelője következetesen kiáll a sötét és zavartalan égbolt védelmével kapcsolatos politikai intézkedések mellett.

„Fontos az ESO számára, hogy a COPUOS tagja legyen, mert így tudjuk a csillagászatot képviselni a politikai döntéshozók előtt.” – mondja az ESO külkapcsolati tisztviselője, Andrew Williams, aki az ESO-t képviseli a COPUOS-ban. „A sötét és zavartalan égbolt napirendi pontként való felvételével előtérbe került a kérdés, biztosítva, hogy a kormányok világszerte felfigyeljenek a csillagászközösség igényeire.”

A dokumentumban megfogalmazott ajánlások a Sötét és Zavartalan Égbolt Munkacsoport, az IAU által vezetett, az ESO kutatóinak és szakpolitikai szakértőinek bevonásával működő nemzetközi együttműködés nemrég készült jelentésén alapulnak. A jelentés azt vizsgálja, milyen politikai intézkedések valósíthatók meg a műholdseregek csillagászatra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében.

„Reméljük, hogy a COPUOS Tudományos és Műszaki Albizottsága elfogadja a felajánlott négy intézkedést.” – mondja az ESO főigazgatója, Xavier Barcons. „Ez közelebb visz bennünket ahhoz a globális törvényi változáshoz, amely az éjszakai égbolt örökségének megőrzéséhez szükséges.”

Linkek:

Forrás: ESO

Hozzászólás

hozzászólás