Az idegen civilizációk kutatásáért kapott díjat Almár Iván

996

Giordano Bruno itáliai gondolkodót 1600-ban
azért égették meg, mert kitartott amellett a meggyőződése mellett, hogy
végtelen számú lakott világ létezik. A díj megalapítását Donald Tarter
amerikai szociológus és SETI-kutató javasolta 1995. február 17-én, Bruno
halálának évfordulóján. Az utóbbi években többek között Philip Morrison
és felesége, Phyllis Morrison nyerte el (Philip Morrison volt a
társszerzője annak az 1959-es cikknek Giuseppe Cocconival közösen,
amely aztán az egész modern SETI-kutatás megindulását eredményezte).

Almár Iván, a SETI logó és a díj.

Almár
Ivánnak most azért ítélte oda a díjat a SETI League, mert több mint
harminc éve vesz részt aktívan a területen folyó tudományos
kutatásokban. Emellett annak a Rio skálának a társszerzője, amely Almár
megfogalmazása szerint a "Földön kívüli intelligencia felfedezésének
bejelentésekor annak valóságos jelentőségét jellemezni képes", és Almár
nevéhez fűződik a San Marino skála is. Ez az utóbbi időben mind
fontosabbá váló, az üzenetküldéssel foglalkozó aktív SETI-n belül annak
a megítélését hivatott elősegíteni, hogy egy idegen civilizáció számára
mennyire észlelhető a Földről kisugárzott jel mesterséges volta. A
skálát a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia állandó
SETI-kutatócsoportja 2007-ben fogadta el.

Almár Iván Élet az Univerzumban: szabály vagy kivétel?
címmel 2002 őszén tartott előadást a Mindentudás Egyetemén, és akkor
ezt mondta a SETI-s kutatásairól: " A hetvenes évek második felében
kezdett foglalkoztatni a SETI problémája. Hallgattam Sklovszkij, Sagan,
Marx György és mások vitáit a követendő megfigyelési stratégiáról,
egyre többet olvastam arról, hogy vannak-e, lehetnek-e társaink az
Univerzumban. Miután magam is többször hozzászóltam az aktuális
problémákhoz, 1982-ben tagjává, 1986-ban társelnökévé választott a
Nemzetközi Asztronautikai Akadémia 1966 óta működő SETI Bizottsága.
John Billingham, majd Jill Tarter mellett 2001-ig voltam társelnöke,
egyben évente megrendezett szimpóziumainak egyik szervezője. A
Nemzetközi Csillagászati Unió 1982-ben alapított Bioasztronómia
bizottságának kezdettől fogva tagja vagyok, a kilencvenes években a
vezetőség tagja is voltam. Idővel meggyőződtem arról, hogy kevés ennél
fontosabb és aktuálisabb tudományos probléma létezik, amely egyben
egész világlátásunkat is erősen befolyásolja." (mindentudas.hu)

Forrás: www.urvilag.hu

Hozzászólás

hozzászólás