Új csillagászati bélyeg

1685

Detre László a huszadik század magyarországi csillagászatának
meghatározó személyisége és legjelesebb asztrofizikusa volt. Nevéhez
fűződik a hazai asztrofizikai kutatások megújítása, és az MTA mátrai
fiókobszervatóriumának életre hívása a Piszkés-tetőn. Összeköti a
magyarországi asztrofizika klasszikus korát és az új fejlődési
irányzatot. Idén emlékezünk meg születése 100. évfordulójáról.

 

Szombathelyen
látta meg a napvilágot, 1906. április 19-én. A budapesti Tudomány
Egyetemen 1924-ben a jeles hazai asztrofizikusok tanítványa lehetett,
majd ösztöndíjjal a berlini egyetemen, Kielben és Bécsben tanult.
Berlinben doktorált 1929-ben. Ezután a svábhegyi csillagvizsgálóban
asszisztens, adjunktus, 1943-tól igazgató. A csillagvizsgáló fő
munkaterülete a változócsillagok fényességmérése volt. Detre új
programként az RR Lyrae változók hosszú idejű másodlagos periódus- és
amplitúdó-változását kezdte tanulmányozni. Ebben a munkában támogatója
volt felesége, Balázs Júlia (1907–1990). A vizsgálat, amely egyre több
csillagra terjedt ki, nemzetközi elismerést szerzett, a magyarországi
csillagászat számára.

Az 1950-es évektől egyre sürgetőbbé vált
egy zavaró fényektől távol fekvő obszervatórium létrehozása. Detre
László szervezőmunkájának köszönhetően épült ki a Mátrában,
Piszkés-tetőn az intézet fiókobszervatóriuma (1962-ben), amely 60/90
cm-es nagy látómezejű Schmidt-távcsövével európai jelentőségű intézetté
vált. Egyúttal jelentősen kibővült az intézet munkaterülete, és megnőtt
a munkatársak száma is.

A változócsillag-kutatások eredményeinek
elismeréseként 1961-ben a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) a
Szabadság-hegyi intézetet bízta meg az újonnan beindult
változócsillag-körlevelek szerkesztésével (Information Bulletin on
Variable Stars), 1967–70 között pedig Detre Lászlót választották meg az
IAU Változócsillag-szekciójának elnökévé. 1955-ben az MTA levelező,
1970-ben rendes tagjává választották. 1964–68 között az ELTE
csillagászati tanszékét is vezette. Számos fiatal kutatót indított el
tudományos pályáján. 1974. október 15-én hunyt el.

 

A
212 Ft címletű bélyeg március 30-án jelent meg. A bélyegen Detre László
portréja mellett csillagos égi háttéren a piszkés-tetői csillagvizsgáló
1 m-es távcsövének kupoláját és a svábhegyi csillagvizsgáló 60 cm-es
távcsövét láthatjuk (utóbbival végezte megfigyeléseinek legnagyobb
részét a tudós). A szép bélyeget Nagy Péter tervezte. Az első napi
bélyegzés borítékján látható spirálgalaxis az IC 342 – a felvételt
Csizmadia Szilárd és Kiss Péter készítette a piszkés-tetői Schmidt-teleszkóppal.

Linkajánló

100 éve született Detre László

Hozzászólás

hozzászólás