A Szélkerék-galaxis infravörös meglepetése

1836

A Szélkerék-galaxis, avagy Messier-katalógusszáma szerint M101, egy lapjáról látható spirálgalaxis tőlünk 27 millió fényévnyire az Ursa Maior (Nagy Medve) csillagképben. Számos érdekes tulajdonsága miatt most a Spitzer űrteleszkóp vizsgálta meg részletesebben infravörös tartományban. Az űrtávcsővel készült kompozit felvételen jól látszik, hogy a galaxis belső és külső területei különböző erősséggel sugároznak infravörösben: a hamisszínes reprezentációban a galaxis belső területei kékek, míg a legkülső kar elkülönül vöröses színével. A színek a különböző tartományban felvett infravörös felvételeket jelölik: kék felel meg a 3,6 mikronos, zöld a 8 mikronos, piros a 24 mikronos képnek.

Az Astrophysical Journal július 20-i számában megjelent cikkében Karl Gordon és kutatócsoportja (Space Telescope Science Institute) a megfigyeléseket azzal magyarázza, hogy a külső területeken meglepő módon eltűntek a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), melyek sugárzása a galaxis más részeit kékre festi a mellékelt képen. Ezek a szerves molekulák azért nagyon lényegesek, mert gyakorta előfordulnak a csillagbölcsőkben. De vajon miért tűntek el a galaxis külső karjából a PAH molekulák? A kutatók szerint erős elektromágneses sugárzás az oka, mely felhasítja az aromás gyűrűket, és ezzel szétbombázza a szerves molekulákat.

A Spitzer hamisszínes kompozit képe, ahol a különböző színek a különböző infravörös tartományokat jelölik. (NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (STScI))

A spirálgalaxis további érdekessége, hogy fémekben (azaz a héliumnál nehezebb elemekben) igen gazdag, a hozzánk közeli galaxisok közül a legfémdúsabb. A fémtartalom a galaxis közepén a legnagyobb, mivel itt van a legtöbb csillag, s kifelé haladva egyre csökken, ahogy csökken a csillagsűrűség is. A magas fémtartalom azt jelzi, hogy a Szélkerék-galaxist alkotó csillagok elég fiatalok, hisz az öreg csillagokban, melyek a korai Univerzumban alakultak ki, egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben találni fémeket. Az első szupernóvák letermelték a nehezebb elemeket, amelyek bekerültek a később keletkező csillagokba, így azok fémdúsabbá váltak. A Szélkerék-galaxis peremén a fém- és PAH-tartalom annyira alacsony, mint a nagyon távoli galaxisokban, így lehetőséget kaphatunk az ősi Univerzumra hasonlító csillagkeletkezési környezet tanulmányozására egy közeli csillagvárosban.

Forrás: Spitzer Press Release 2008.07.21.

Hozzászólás

hozzászólás