Kozmikus X jelzi a galaxis magját

1173

Az alább bemutatott felvételt a Hubble ACS (Advanced Camera for Surveys) kamera készítette el. A rendkívül részletdús felvételen az NGC 4710 katalógusszámú galaxis tanulmányozható. A képen mind a világos sávként megfigyelhető korong, mind pedig a középpontban levő magvidék könnyen azonosítható. Mindkét struktúra előtt a főképpen a fősíkban levő porfelhők sötét foltjai is felfedezhetők. A felvételt a Hubble Űrtávcső a csillagászok által a galaxismagok fejlődésének tanulmányozására indított program keretében készítette. A Földtől mintegy 60 millió fényévnyire, a Coma Berenices (Bereniké Haja) csillagképben látható, a Virgo-galaxishalmazhoz tartozó NGC 4710 galaxishoz hasonló, élükről látszó rendszerek ideális célpontjai ugyanis a programnak, mivel látszó helyzetük révén magjuk igen jól elkülönül a környező koronganyagtól.

Az NGC 4710 galaxis a Bereniké Haja csillagképben (forrás: NASA)

A képen a galaxis magjából kiinduló, halványan észlelhető, furcsa X alakú struktúra látható. Ez a szögletes, vagy mogyoró-alakú mag a galaxis küllőiben, a korong síkjára merőlegesen mozgó csillagok révén alakul ki. Megfigyelésük csak az élükről látható galaxisok esetében lehetséges, és gyakorta feltűnnek a laza spirálkarokkal és viszonylag kis maggal rendelkező galaxisokban. Szokatlan módon azonban az NGC 4710 spirálkarjai a magvidék körül igen szorosan felcsavarodva helyezkednek el.

A Hubble által bevezetett, hangvillához hasonló klasszikus galaxisosztályozási rendszer a galaxisok ezen struktúráit, azaz a spirálkarokat, illetve elhelyezkedésüket használja alapul. Ebben a rendszerben az NGC 4710 egy S0 típusú, vagy lencse-alakú galaxis, amelyben mind a spirálgalaxisok, mind az elliptikus galaxisok egyes jellemzői megtalálhatók. Hasonló galaxisokban a kutatók előszeretettel kutatják a rendszerben levő gömbhalmazok számát, mivel valószínűleg ezek az objektumok járulnak hozzá a mag kialakulásához.

A Hubble-féle galaxisosztályozási rendszer.

A spirálgalaxisokra jellemző magok kialakulására két versengő elmélet létezik. Az egyik lehetőség szerint a korai Univerzumban igen gyorsan jelentek meg, még mielőtt a spirálgalaxisok korongja és spirálkarjai kialakulhattak. A másik elgondolás szerint egy hosszabb fejlődési folyamat során, éppen a korong anyagából gyűltek össze. Az NGC 4710 esetében a kutatók nem találtak túl sok, a magvidékkel kapcsolatban levő gömbhalmazt, ami arra mutat, hogy a mag egy viszonylag lassan lezajló folyamat eredményeképpen jött létre.

Forrás: Astronomy Now Online, 2009. november 18.

Hozzászólás

hozzászólás