Összeolvadó galaxisok

901

Az NGC 520 egy különleges galaxis, vagy inkább galaxispár a Pisces
csillagképben, ami feltehetően két összeolvadó csillagvárosból áll. Az
objektum 100-120 millió fényévre van tőlünk, átmérője kb. 160 ezer
fényév. Erős infravörös sugárforrás is egyben, ami heves
csillagkeletkezésre utal a belsejében. Alakja szabálytalan, amelyet már
korábban is két csillagváros összeolvadásakor lejátszódó heves
kölcsönhatásnak tulajdonítottak

A 8 méteres Északi Gemini
teleszkóp GMOS detektorával az összeolvadó párost vizsgálták. A
mellékelt felvételen jól látható kiterjedt porsáv arra utal, hogy
legalább egyik (valószínűleg spirális) galaxis fősíkjának nagyjából a
peremére látunk rá. A rendszerből lefelé egy hosszúkás nyúlvány indul
ki, amely az árapályerők által kilökött csillagokból és csillagközi
anyagból áll. A páros centruma felett és alatt lévő halvány vöröses
foltok valószínűleg fiatal csillaghalmazokat és általuk ionizált
csillagközi anyagot mutatnak. Mindezek mellett a háttérben sok halvány
és kisebb galaxisfedezhető még fel.

Az NGC 520 az Északi Gemini teleszkóp felvételén (Gemini Observatory, AURA nyomán)

A
feltételezések alapján a két kölcsönható csillagváros külön-külön közel
ugyanakkora lehetett, mint a Tejútrendszer vagy az Androméda-galaxis.
Összeolvadásuk valószínűleg kb. 300 millió évvel ezelőtt kezdődött,
ennek pillanatfelvételét láthatjuk. A felvétel egyben saját galaxisunk
lehetséges jövőjét is előrevetíti: a feltételezések szerint
hasonló összeolvadásra kerül sor kb. 4-6 milliárd év múlva, amikor a
Tejútrendszer az Androméda-galaxissal fog egyesülni – véletlenül
majdnem akkor, amikor a Nap is kialszik.

Forrás: Gemini PR 2005.08.26.

Hozzászólás

hozzászólás