Létezik a sötét anyag?

1310

A kozmológia jelenlegi álláspontja szerint az Univerzumnak mintegy
25%-át az úgynevezett sötét anyag teszi ki, ám mind ez idáig ez a
misztikus matéria rejtve maradt a csillagászok kutató tekintete előtt.
A NASA azonban nemrégiben bejelentette, hogy közvetlen bizonyítékát
találták a sötét anyag létezésének.

A Doug Clowe (Arizonai Egyetem) által vezetett kutatócsoport főként a
Chandra röntgentávcső megfigyeléseire támaszkodott, de a vizsgálatokhoz
a nagyméretű földfelszíni optikai teleszkópokat és a Hubble Űrtávcsövet
is igénybe vették. Az alábbi felvétel az 1E 0657-56 jelű (más néven
Lövedék-halmaz) két ütköző galaxishalmazt mutatja, amely a Carina
csillagképben található. A röntgen hullámhosszakon sugárzó forró gázt
rózsaszínnel jelölték, míg a halmazban lévő legtöbb anyag a kékkel
jelölt régiókban található. Ez utóbbi eloszlását a gravitációs
lencsézés felhasználásával számították ki, melynek során a halmaz
eltorzította a mögötte elhelyezkedő távoli galaxisok képét.

 


A felvételen rózsaszín árnyalat mutatja a röntgensugárzó forró gázt, míg a „láthatatlan" sötét anyag eloszlását kék szín jelzi.

Az ütközés során a közegellenállás lelassította a forró gázt, ezzel
ellentétben a csak gravitációs kölcsönhatásban részt vevő sötét anyag
nem lassult le. Ez magyarázza a kétfajta anyag jól látható
elkülönülését. Ha csupán normál anyag létezne a halmazban, nem
figyelhetnénk meg ilyenfajta szeparációt. Az új eredmények szerint a
gravitáció ilyen nagy léptékben is „megnyugtatóan" hasonlóan működik,
mint a Naprendszerben, mivel a sötét anyag létezését elvető alternatív
gravitációs elméletekben galaktikus méretskálán sokkal erősebb a
tömegvonzás.


Forrás:
Chandra Press Release

Hozzászólás

hozzászólás