Kozmikus fénykardként dereng egy tökéletesen éléről látható galaxis: gyönyörű kép a Spitzer archívumából

6526

Habár a NASA Spitzer űrteleszkópjának alábbi felvételén úgy tűnik, mintha egy fénykard lebegne az űrben, ez valójában egy egész galaxis, melyre éppen éléről látunk rá.

Az NGC 5866 jelű galaxis tőlünk 44 millió fényévre található, átmérője pedig kicsit több, mint a Tejútrendszer átmérőjének a fele. A mi nézőpontunkból a galaxis szinte tökéletesen éléről látszik, így szerkezetének java részét nem tudjuk megfigyelni. (NASA/JPL-Caltech)

A felvétel közepén elnyúló vörös sugár az NGC 5866 galaxis. 44 millió fényévre található tőlünk, átmérője pedig megközelítőleg 60 000 fényév – egy kicsit több, mint a saját galaxisunk átmérőjének a fele. Amikor egy galaxist magunk elé képzelünk, gyakran jól látható spirálkarokat vagy vaskos porkorongokat látunk lelki szemeink előtt. Azonban nem minden galaxisra látunk rá a Földről lapjával. A mi nézőpontunkból az NGC 5866 galaxisnak csak az élét látjuk, így a szerkezeti jellemzőinek java része nem megfigyelhető.

A Spitzer infravörös hullámhosszú fényt volt képes detektálni, a felvételen látható piros szín pedig annak a tartománynak felel meg, amelyen tipikusan a port lehet megfigyelni. A koromhoz vagy sűrű füsthöz hasonló állagú por elnyeli a csillagok sugárzását és hosszabb hullámhosszokon újra kibocsájtja, többek között infravörös hullámhosszakon is. Az UV lámpa fénye alatt láthatóvá váló poszterek is ugyanezen mechanizmus elvén működnek, elnyelik az UV fényt és látható hullámhossztartományon bocsájtják ki újra. Az NGC 5866 poremissziójának éles pereme arra utal, hogy a galaxis külső régiói körül nagyon vékony porgyűrű vagy porkorong kering. Hasonló gyűrűk és korongok kialakulhatnak például galaxisok összeolvadása során, de ennek a galaxisnak a gyűrűje nem mutatja jelét semmilyen csavarodásnak vagy eltorzulásnak, mely gyakran megjelenik az összeolvadás eredményeképpen.

A felvétel a Spitzer “hideg” missziója során készült, mely 2009-ben ért véget. A színek az infravörös hullámhossz három tartományát reprezentálják, melyeket az Infrared Array Camera berendezésével készített. A kék fény 3,6 mikrométernek felel meg (mely főleg a csillagok fénye), a zöld 4,5 mikrométernek, a piros pedig 8 mikrométernek. A fenti felvételen megfigyelhető kékes derengés a galaxis tömegének java részét adó csillagok fényéből áll.

Az NGC 5866 szinte tökéletesen éléről megfigyelhető galaxis képe a NASA Hubble űrteleszkópjának felvételén. Megfigyelhető az éles porsáv, mely kettéosztja a galaxis képét. (NASA/ESA és a Hubble Heritage Team)

Irányultsága miatt nem egyszerű az NGC 5866 formájáról vagy múltjáról információt szerezni. Ahhoz hasonló a rálátásunk erre a galaxisra, mint a sajátunkéra: mivel a Föld a Tejútrendszerben található, ezért galaxisunkat csak éléről tudjuk megfigyelni, nem pedig lapjáról. Mivel azonban közel vagyunk a galaxis többi részéhez, így a csillagászok rekontstruálni tudták, hogyan is nézhetünk ki, ha lapjáról láthatnánk magunkat. Még a Sombrero-galaxis (NGC 4594 vagy M104) is, mely szintén majdnem éléről látszik, épp annyival dől, hogy láthatóvá váljék a szimmetrikus porgyűrű a galaxis centruma körül. Ha pont éléről látnánk, akkor a Sombrero-galaxis is talán épp úgy nézne ki, mint az NGC 5866.

Forrás: NASA JPL

Hozzászólás

hozzászólás