Puli bolygó és Komondor csillag: magyarok is nyertek a Nemzetközi Csillagászati Unió névadó versenyén

3053

A NameExoWorlds 2022 verseny célja 20 olyan exobolygórendszer elnevezése volt, amelyek a James Webb-űrteleszkóp elsőként megvizsgálandó objektumai közé tartoznak.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (International Astronomical Union, IAU) 2022-ben immáron harmadszor írta ki azt a pályázatot, amelynek keretein belül exobolygók és központi csillaguk elnevezésére tehet javaslatot a csillagászat iránt érdeklődő közösség. Ezúttal 20 exobolygórendszer kapott új nevet, amelyekért 91 ország 603 pályázata versengett egymással, köztük Magyarországról is egy nemzeti pályamű. 

NameExoWorlds 2022 verseny célja 20 olyan exobolygórendszer elnevezése volt, amelyek a James Webb Űrteleszkóp (James Webb Space Telescope, JWST) elsőként megvizsgálandó objektumai közé tartoznak, s jelenleg egy központi csillagból és egy felfedezett exobolygóból állnak. A csillag, illetve a bolygó elnevezési kritériumai közé tartozott az a szempont is, hogy ha a rendszernek esetlegesen új bolygóját fedezik fel a későbbi években, azoknak neve témájában illeszkedni tudjon az első felfedezett bolygó, és csillaga nevéhez.

A 20 elnevezésre váró csillag-bolygó rendszer

A versenyen világszerte több mint 8800-an vettek részt, különféle csoportok és közösségek részeként, köztük hivatásos és amatőr csillagászok, tanárok és diákok, tudománykommunikációs szakemberek és a csillagászat iránt érdeklődő egyéni jelentkezők is. Az emberek kiemelt érdeklődését az is mutatja például, hogy egy taipei iskolában a James Webb Űrtávcsövet népszerűsítő játékot szerveztek, Bangladesben pedig egy egyhetes programsorozattal igyekeztek felkelteni a tömegek figyelmét.

NameExoWorlds 2022 pályázat kiírásával az IAU kiemelt jelentőséget tulajdonított az égbolt és a különböző kultúrák közötti kapcsolat kibontakoztatásának, s épp ezért támogatta az adott pályázó csoportok anyanyelvén kitalált neveket. 

A Vadászebek csillagképben található HAT-P-12 csillag, és HAT-P-12 b bolygó

A 20 exobolygórendszer nevére vonatkozó döntést az erre létrehozott nemzetközi bizottság a bolygók felfedezőivel való egyeztetés után hozta meg. A magyar névjelölő bizottságban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont exobolygó-kutatói mellett a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászai és amatőrcsillagászok is részt vettek.

Lássunk pár példát arra, hogy milyen elnevezéseket fogadtak el! 

Vannak olyan csillag-bolygó elnevezések, amelyek egy adott országban őshonos állat-, illetve növényfajok előtt tisztelegnek, például a Batsũ̀csillagnév (LHS 3844) és a hozzá tartozó Kua’kua (LHS 3844 b) bolygónév, amelyek a Costa Rica-i bribi nyelven kolibrit, illetve pillangót jelentenek. Szintén őshonos, mégpedig ausztrál és chilei növényekről kapta nevét az Añañuca csillag (GJ 367) és Tahay bolygó (GJ 367 b) is. Mások földrajzi nevekből merítettek ötletet: a Wouri csillag (WASP-69) és Makombé bolygó (WASP-69 b) elnevezések például egy kameruni folyóra, és annak mellékágára utalnak. Megint csak más nevek irodalmi alkotásokra, népmesékre, mitológiai elemekre utalnak különféle, egzotikus nyelveken.

A nyertes magyar pályázat a Vadászebek csillagképben található HAT-P-12 csillag, és a HAT-P-12 b bolygó nevére pályázott, mégpedig a Komondor és a Puli nevekkel. Ennek az exobolygó-rendszernek csillagászatilag is van magyar vonatkozása, hiszen a központi csillag körül keringő bolygót a magyar származású Bakos Gáspár részvételével fejlesztett Magyar Automatikus Távcsőhálózat (Hungarian Automated Telescope Network, HAT-Net) exobolygókereső távcsőhálózat segítségével fedezték fel. Ez a névadási javaslat az ómagyar pásztornemzet nomád, vándorló életmódja előtt tiszteleg: Emléket állít az akkori kultúra megbecsült részét képező, a vadászatban, nyomkövetésben, illetve a nyájak őrizetében jeleskedő kutyafajtáknak. Kilenc magyar őshonos kutyafajtánk van, amelyek közül a központi csillag nevének javasolt komondor a legnagyobb testű, fehér színű kutyafajta, míg a bolygó elnevezésére pályázó puli jellegzetes, fekete hosszú szőrével hazánkban az egyik legismertebb őshonos eb. A rendszer további felfedezett exobolygói a többi magyar kutyafajtáról kaphatják majd nevüket.

Approved Name_HAT-P-12_NameExoWorlds 2022

Az elfogadott nevek teljes listája megtalálható a következő weboldalon: https://www.nameexoworlds.iau.org/2022approved-names

NameExoWorlds 2022 kampány elnöke, Eric Mamajek így nyilatkozott a beküldött pályázatokról: „A nemrégiben felfedezett exobolygók, és központi csillagaik névjavaslataként beküldött, mély alapossággal átgondolt elnevezések megmutatják, hogy az IAU nyilvános pályázata a világ minden részén felkeltette az emberek érdeklődését és képzelőerejét.”

Debra Elmegreen, az IAU elnöke a következő sorokkal tisztelgett a névjavaslatot beküldők előtt: „Gratulálok a nyerteseknek, és mindenkinek, aki részt vett az exobolygórendszerek elnevezésére kiírt pályázatban. Ilyen módon az iskolás gyerekek, a csillagászat iránt érdeklődő közösségek, és a profi csillagászok méltóképp rótták le tiszteletüket az IAU évtizedes munkája előtt. … „

A HAT-P-12 b exobolygó rendszer a NASA szimulációján: Exoplanet-catalog – Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System HAT-P-12 b (nasa.gov)

Ezek után, ha feltekintünk az égre, büszkén konstatálhatjuk, hogy valahol messze a távolban a Komondor csillag és hű kísérője a Puli exobolygó ragyognak ránk! A 12,8 magnitúdós Komondor csillag egy legalább 15-20 cm átmérőjű csillagász távcsővel már megpillantható, a körülötte keringő Puli bolygó azonban csak képzeletbeli csaholásával tud üzenni az őket felkereső amatőrcsillagászoknak.

Hozzászólás

hozzászólás