01 – A Tejútrendszer

9572

Ha egy holdtalan, sötét éjszakán felpillantunk az égre, akkor egy halványan fénylő, elmosódott sávot láthatunk húzódni észak-dél irányban. Ez a Tejút, melyről őseink úgy gondolták, hogy Csaba királyfi seregének a nyoma, melyet a lovak hagytak az égen. Ezért gyakran a "Hadak útjának" is nevezték. Ha elődeinknek lett volna távcsövük, akkor láthatták volna, hogy a Tejút rengeteg apró fénypontra bomlik. Ebből rájöhettek volna, hogy a Tejút tulajdonképpen milliárdnyi csillag összessége. Ennek a milliárdnyi csillagnak az egyike a mi Napunk is, azaz tulajdonképpen belülről szemléljük a rendszert. A Tejútrendszert szokás Galaxisnak is nevezni. A galaxis a görög galaktosz szóból ered, melynek jelentése tej.


A Tejútrendszer a déli égbolton


Tejútrendszer a horizont felett (halszem-objektívvel készült felvétel)

Ha figyelmesebben vizsgálódunk, akkor megállapíthatjuk, hogy a Tejút legfényesebb része a Nyilas csillagkép irányában látszik, míg a leghalványabb éppen az ezzel ellentétes oldalon az Orion és a Bika csillagképekben. Azt is észrevehetjük, hogy bármelyik irányba is távolodunk a Tejúttól, a csillagok száma fokozatosan csökken. Ebből néhány érdekes következtetést vonhatunk le. Egy lapult lencse formájú csillagrendszer belsejében vagyunk. A Nap valószínűleg nem a rendszer középpontjában helyezkedik el. A rendszer középpontja a Nyilas csillagkép irányában van. Még figyelmesebben vizsgálódva észrevehetjük, hogy a rendszer a Nyilas (Sagittarius) csillagkép irányában kiszélesedik, valamint a Hattyú csillagkép irányában két részre szakad. A két rész között egy sötét sáv helyezkedik el, amely a középpont feltételezett irányában is folytatódik. Kimutatták, hogy tulajdonképpen por- és gázfelhők takarják el előlünk a kilátást az említett területeken. A csillagászok megállapították, hogy a Nap környezetében lévő tartományok csillagai, nem egyenletesen helyezkednek el, hanem különböző vonulatokba ún. karokba vagy ágakba tömörülnek. A Tejútrendszer nem az egyetlen olyan csillagcsoportosulás, ahol a csillagok elhelyezkedése ilyen. Megfigyeltek más, bizonyíthatóan Tejútrendszeren kívüli csillagrendszereket, amelyekben a csillagok és a csillagközi anyag nagy része spirálisan felcsavarodott karok mentén helyezkedik el. Ezeket összefoglaló néven spirálgalaxisoknak nevezzük. A Tejútrendszerünk is egy ilyen spirálgalaxis.


A Tejút a teljes égbolt térképén (galaktikus koordinátarendszerben).


A Tejút különféle hullámhosszokon való sugárzása

Hozzászólás

hozzászólás