A legszebb kettőscsillag

3405

Az ε (epszilon) Bootis, más néven Izar, a tavaszi égbolt egyik legszebb csillagpárja.Berente Béla, Kocsér

Az égi látványosságok egyik különleges fajtáját képviselik a kettős- és többescsillagok. Egy részük csak véletlenül látszik egymáshoz közel, ezek az optikai kettősök. A távcsőben különválasztható, felbontható kettőscsillagok nagyobb fele fizikailag összetartozik, a csillagrendszer közös tömegközéppontja körül végeznek keringést a komponensek.

Az Ökörhajcsár (Bootes) csillagképben szabad szemmel is jól látható a konstelláció ε (epszilon) jelű csillaga, az Izar (jelentése: öv). A kettőcsillag-katalógusokban STF 1877 néven szereplő, egymástól 2,8 ívmásodperc szögtávolságban látható csillagok fényessége 2,5, illetve 4,9 magnitúdó, színképtípusuk K0 és A0. Az eltérő hőmérsékletű csillagokat kékes, illetve narancssárga színűnek látjuk amatőr távcsövekkel.

2006w17_normal

A hét csillagászati képéhez felhasznált felvételek közepes légkörnél készültek, 230/2030-as Yolo-rendszerű távcsővel, Philips ToUcam webkamerával. Az amatőrcsillagászok egyik leghatékonyabb képérzékelő eszközei a webkamerák, melyeket bolygók, holdrészletek, kettőscsillagok stb. megörökítésére használnak, egyre jobb eredménnyel. A csillag kettősségét F. G. W. Struve fedezte fel 1829-ben, és szép csillagpárt a költői Pulcherrima (legszebb) elnevezéssel illette.

Hozzászólás

hozzászólás