Félelem és Rémület a Marsnál

55160

A vörös bolygó mostani kedvező közelsége nem csak a felszíni részletek megfigyelésére ad lehetőséget, hanem a két, nehezen megfigyelhető kísérő a Phobos és a Deimos észlelésére is.

Padányi Árpád, Nagykovácsi

A Mars holdjai a mi Holdunkhoz képest szinte porszemek. Alakjuk nem gömbszimmetrikus, a Phobos mérete 27,0×21,6×18,8 km, míg a Deimosé 16×12×10 km. A két kísérőt 1877-ben, az akkori nagy Mars-közelség idején fedeze fel Asaph Hall a washingtoni Tengerészeti Obszervatórium 66 cm-es refraktorával (korának legnagyobb lencsés távcsöve). A két kísérő Árész (a római mitológiában Mars) fiairól, Foboszról és Deimoszról kapta nevét (Félelem és Rémület).

Az apró holdacskák fényessége oppozíció környékén 11, illetve 12 magnitúdó, ami az amatőrcsillagászok által manapság használt műszerek számára nem jelent problémát, csakhogy a Mars fényözönében rendkívül nehezen észlelhetők. A vizuális észlelők valamilyen módon kitakarják a látómezőben ragyogó Marsot, fotografikusan pedig több, különböző hosszúságú expozíció kombinálásával érhetünk el eredményt.

Az október 9-én, egy 305/1500-as Newton-távcsővel és ASI ZWO462 color kamerával 21:22-22:24 UT között született expozíciók felhasználásával készült kompozitfelvétel a Marsot és holdjait, valamint egy háttércsillagot mutatja. A Marsról 6,9 ms, a holdakról „túlexponált” 10,3 s expozíciós idővel készült a felvétel, kiválasztva azt az időpontot, amikor a holdak viszonylag messzebb tartózkodnak a bolygótól.

További bolygóészlelések: https://eszlelesek.mcse.hu/browse.php?cat=B

Magyar Csillagászati Egyesület – tagtoborzó

Hozzászólás

hozzászólás