Kisbolygó – még a Holdnál is közelebb

394

Horváth Tibor, Tuboly Vince, Hegyhátsál

A január 17-i elhaladás nagy veszélyt azonban nem jelentett, mivel az égitest átmérője alig 20 méter, így egy esetleges ütközés során Földünk légköre elégette volna a sziklányi égitestet. A 2007 BD jelölésű kisbolygót a Catalina Sky Survey 68 cm-es Schmidt-teleszkópjával fedezték fel január 16-án. A 18 magnitúdós aszteroida nagy sajátmozgása kicsi földtávolságra utalt, a néhány órán belül végzett további megfigyelésekből pedig kiderült, hogy még földközelsége előtt sikerült megtalálni. Az égitestet létét az ukrán Andrusivka Obszervatóriumból erősítették meg, majd egy nappal felfedezése után ismét észlelték az amerikai kontinensről. A végső adatok szerint legkisebb földtávolságát január 18-án hajnalban érte el, amikor a Hold pályájánál közelebb, 0,0022 Cs.E.-re járt tőlünk.

Mivel ekkor fényessége elérte a 13,5 magnitúdót, akár vizuálisan is észlelhető lett volna. A kedvező és ritka alkalmat a Hegyháti Obszervatóriumból tudták kihasználni, ahol Horváth Tibor és Tuboly Vince az 50 cm-es Ritchey-Chrétien-teleszkóppal és egy FLI CM-9-es CCD-vel eredt az égitest nyomába. Ami nem is volt olyan egyszerű feladat, mivel a gyorsan mozgó kisbolygó két perc alatt tett meg egy látómezőnyi távolságot, így a beállításnál a kisbolygó elé kellett célozni, hogy a képek készítésekor nyoma a látómezőbe essen. A két tapasztalt észlelő természetesen megoldotta a feladatot, melynek egyik eredménye az itt bemutatott hét képe. Az egyperces felvétel 22:24 UT-kor készült és egy 11 ívperc széles területet mutat, rajta a kisbolygó csíkjával.

Maga a kisbolygó is különleges égitest, mivel az Apohele csoport tagja. Ezen égitestek pályája teljes egészében a földpályán belül húzódik, és korábban csak két nagybolygót (Merkúr, Vénusz) és három kisbolygót ismertünk, amely ilyen pályán jár. A 2007 BD a csoport negyedik apró tagja, ám kicsit mégis különbözik tőlük. Definíció szerint ugyanis azon égitestek tartoznak az Apohele csoportba, amelyek naptávolpontja a Föld naptávolpontjánál közelebb van, vagyis sosem távolodnak el 1,017 Cs.E.-nél jobban a Naptól. A 2007 BD naptávolpontja 0,986 Cs.E., vagyis megfelel a szabálynak, ám most Földünk éppen napközelben tartózkodik, 0,983 Cs.E.-re központi csillagunktól, így a kisbolygó mégis az éjszakai égboltra, az oppozíciós pont környékére kerülhetett. A távolodó és gyorsan halványodó égi szikla megfigyelésére még néhány napig van mód, aztán valószínűleg nagyon hosszú időre eltűnik a szemünk elől, hiszen egy ilyen kis égitest újbóli megtalálásához ismét ilyen közel kell kerülnie bolygónkhoz, amire kedvezőtlen esetben akár évszázadokat is várni kell.

Hozzászólás

hozzászólás