Nálunk járt egy kisbolygó

860

A 2003 UV11 jelzésű néhány 100 méteres kisbolygó október végén ötszörös Hold-távolságra húzott el Földünk mellett.

Hegedüs Tibor, Baja

Nálunk járt a 2003 UV11 földsúroló kisbolygó. Ezt a kis aszteroidát 2003. október 21-én fedezték fel a Lowell Obszervatóriumban működő földsúroló kisbolygó keresési program (LONEOS: Lowell Obszervatory Near-Earth Object Search) keretében. Abszolút fényessége 19,3 magnitúdó, ami kb. 430 m körüli átmérőt sejtet, míg tengelyforgási periódusa 20-25 óra közötti lehet.

A 2003 UV11 idén október 30-án mintegy 0,013 CSE-re (a Föld-Hold távolság mindössze ötszörösére) közelítette meg bolygónkat, ami kiváló lehetőséget nyújtott alakjának radarvisszhang módszerrel történő meghatározására, így az arecibói óriás rádiótávcsővel is megfigyelési sorozatot terveztek.

Minthogy eléggé felfényesedett a megközelítés során, ezért a Modori Obszervatórium (Szlovákia), az UMa Csillagászati Egyesület (Sárrét, Szlovákia) és a bajai csillagvizsgáló intézet közös együttműködésében korábban megkezdett kisbolygó-észlelési program keretében is terveztünk egy mérési sorozatot. A mellékelt kis animáció a kisbolygó gyors látszólagos mozgását szemlélteti. Az öt darab egy perces hosszúságú expozícióból összeállított kis animáció 2010. október 28-án (a legnagyobb közelség előtti éjszakán) a 17:15–17:20 közötti mozgását mutatja. A felvételek az 50 cm-es BART-1 robottávcső f/6-os fókuszában elhelyezett Apogee U16 CCD kamerával készültek, 3×3 binneléssel. A chip hőmérséklete -18 C volt.

2010w45-nagy

A földsúroló kisbolygó percenkénti mozgása kb. 1 ívperc, fényessége a kép készítésekor kb. 12,3 magnitúdó volt. A képet és az animációt Hegedüs Tibor készítette, a felvétel kiredukálásában Bíró Imre Barna működött közre.

Hozzászólás

hozzászólás