Szupernóva-robbanás élőben

2403

Nem szoktunk két egymást követő héten ugyanazzal a témával foglalkozni, de most olyan képet kaptunk a Szitkay-Éder észlelőpárostól, amely nemzetközi viszonylatban is párját ritkítja.

Szitkay Gábor – Éder Iván, Nyúl

Az előző héten részletesen beszámoltunk az SN 2009jf jelű szupernóva hazai, felfedezés előtti megfigyeléseiről. Mint a megjelenése után kiderült, Cserna Antal mellett Szitkay Gábor is lefotózta a felrobbanó csillagot. Csakhogy ez esetben nem egy éjszakáról, hanem egy négy éjszakát átívelő felvételsorozatról van szó, amely egészen hihetetlen módon körülfogja azt a napot, amikor az SN 2009jf megjelenését eredményező óriáscsillag felrobbant! A sorozat az anyagalaxis lehető legjobb határfényességű megörökítésének céljából történt, és a digitális technika adta képösszegzési lehetőségeket kihasználva szeptember 22-e és 26-a között négy éjszakán ugyanarról a célpontról érkeztek a fotonok. Az első két éjszakán még a szokásos fénnyel világít a galaxis egyik spirálkarjában az a csomó, melynek közvetlen közelében a szupernóva felrobban. Korábban csak szeptember 26-áról találtunk képeket a világhálón, ám itt egyértelműen látszik, hogy a szupernóva fénye már szeptember 25-én hozzáadódik a csomó fényéhez, majd 26-án már egyértelmű, hogy valami történik abban a spirálkarban, ami 100 millió évvel ezelőtt beragyogta az egész NGC 7479 jelű galaxist.

2009w43_nagy

A négy éjszaka során összesen 115 darab 5 perces felvétel készült a 406/2050-es Newton-reflektorral és egy átalakított Canon EOS 30D fényképezőgéppel. Az Éder Iván által készített animáció külön-külön mutatja a négy éjszakát, miközben a 115 felvétel összeadásával nyert kép határfényessége eléri a 20,5 magnitúdót.

Támogassa tagdíjával a Magyar Csillagászati Egyesületet!

Hozzászólás

hozzászólás