Művészeti irodalom

1106

Írta Mahler Ede. A M. Tud. Akadémia könyvkiadó-vállalatának 79-ik kötete. Képekkel. Budapest, 1909, a M. Tud. Akadémia kiadása. 335 1. — Az Akadémia jeles könyvkiadó-vállalatának e legújabb kötete párja a szerzőnek ugyanott megjelent Babylonia és Assyria című művének. Beosztása is azonos. Itt is, mint amott inkább a kultúra nemes gyümölcseinek lassú érlelődését tárja elénk, semmint királyok, vezérek, háborúk krónikáját. Ebben is külön fejezet jut a művészetnek. Az ókori Egyiptom művészetének kialakulását 40 oldalon írja le az abidoszi ősleletektől kezdve. Megkapjuk rövid leírását a legfontosabb műtárgyaknak megismerkedünk anyagukkal, céljukkal, fejlődési korszakaikkal, olyan képek kapcsán, amelyeknek egy része a Nemzeti Múzeumban levő eredetiek nyomán készült. Ez jó gondolat volt, mert az olvasó így egyrészt jobban megérti régészeti gyűjteményünk e nem megvetendő darabjait, másrészt könnyen fölkeresheti az eredetiket. Különben pedig szinte azt mondhatnók, hogy a kötet képeinek túlnyomó részét a művészettörténet szolgáltatta itt is, mint Mahler említett könyvében, mert e nép s e kor éppen hátrahagyott bőséges műtárgyai révén (ismerhető meg leginkább, vésőjének és ecsetjének munkái egyúttal hűséges krónikái is amaz időknek. A művelt közönség örömest fog e könyvhöz nyúlni. Sőt talán nem is volna helytelen gondolat, a kis sorozatot, amelyet Mahler e két könyve képvisel, hasonló összefoglaló s főkép a kultúrtörténetet hangsúlyozó kötetekkel folytatni, amelyek magukban foglalhatnák India, a szélső Kelet, Görögország, Róma stb. művelődését. Ilyesmi nincs irodalmunkban, ami eddig megjelent, annak értékét ez újabb kutatások már rég leszállították.

A Művészet 1910/2. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás