Dr. Szabó Gyula – Egy életpálya felidézése

1121


 Az iskolai csillagda elõtt az 50-es években

„Még a vasgyári tevékenységem során sikerült egy jó nagyítású csillagászati távcsövet beszereznem, s azzal elõször magam ismerkedtem meg az égbolttal, majd tanítványaimat is – tematika alapján – megismertettem a csodálatos csillagvilág szépségeivel. Kiszámítottuk a Hold hegyeinek magasságát, megállapítottuk a kráterek átmérõjét, a Jupiter holdjainak keringési idejét, gyönyörködtünk a Szaturnusz gyûrûjében, megismerkedtünk a csillagképekkel, kitárultak elõttünk a kozmikus tér megszámlálhatatlan, tündöklõ csillagjai. Távcsöves bemutatásainknak óriási sikere volt. Eredménye pedig az iskolai Csillagvizsgáló megépítése lett. 1952 és 1962 közötti idõben a Csillagvizsgálóban rendszeres napfizikai mérések folytak. A MTA debreceni Napfizikai Obszervatórium kihelyezett állomása voltunk. Ezen a területen tanítványaim a tudományos kutatásba is bekapcsolódtak.” 

 {mosimage}
„Pályám harmadik szakasza a toronyházi Csillagvizsgálóhoz kapcsolódik. 1962-ben a Miskolci Városi Tanács segítségével épült meg a toronyházi Csillagvizsgáló, melynek kupoláját és 30 cm-es átmérõjû tükrös távcsövét a Lenin Kohászati Mûvek és a Diósgyõri Gépgyár készítette el. A második világháborút követõ idõben a tudományos-technikai forradalom hozzánk is eljutott, és az ûrkutatás-ûrhajózás területén fantasztikus távlatokat nyitott. Ennek eredményeképpen a toronyházi Csillagvizsgálóban a Magyar Tudományos Akadémia Szputnyikmegfigyelõ Állomást hozott létre. Ennek vezetésével bíztak meg. Az iskolai Csillagvizsgáló felköltözött a toronyba. Egy ideig próbáltam az iskolai tanítást is összeegyeztetni a szputnyikmegfigyelésekbõl adódó feladatokkal, azonban az iskolai tanítás nappali tevékenységet, a szputnyikmegfigyelés állandó jelleggel éjszakai munkát kívánt meg. Az egyiket fel kellett adnom. Az ûrkutatásnál maradtam.” „Mindhárom szakaszban az oktató-nevelõi tevékenységem fontos területe volt a földrajzi-csillagászati szakköri munka. Itt jöttek össze azok a diákok, akik komolyabban akartak megismerkedni a földrajzzal és a csillagászattal, illetve ezek résztudományaival, mint például a meteorológiával, a geológiával, a napfizikával stb. Örömmel tölt el az a tudat, hogy szakkörünkbõl országos hírû kutatók és tudósok kerültek ki.”

(Részlet)

A [Kilián György Gimnázium] Iskolánk életéből 1986/87. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás