Könyvismertetés – Kulin György: Fénycsóva lobban

1056

Az (egykori) Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium "öreg diákjainak" példamutató kezdeményezése, a Pro Homine alapítvány egyik feladata, hogy az iskola neves tanárainak életét és műveit egy-egy tekintélyes kötetben bemutassa a fiatal nemzedéknek, és általában minden érdeklődőnek. A "Könyves – Könyvek" sorozatban eddig öt kötet jelent meg, a legutóbbi Dr. Kulin György – az amatőrcsillagászok tisztelt és szeretett "Gyurka bácsija" – emlékét, életét, jellemező írásait örökíti meg. Így érdemes rá felfigyelni nem csak az egykori (és mai) Könyves-diákoknak, hanem a hazai műkedvelő társadalomnak is.
A most megjelent kötet – az előzők beosztásához hasonlóan – egy rövid életrajzi bevezető után (Bartha Lajos) harminc oldalon Kulin György írásaiból, önéletrajzaiból összeállított önvallomását tartalmazza életéről, felfogásáról, tudományos célkitűzéseiről és világnézetéről. A következő másfélszáz oldal Kulin különböző időben megjelent cikkeinek jellemző írásaiból mutat be szemelvényeket. Az első egység a műkedvelő csillagászat értékét, a magyarországi amatőrcsillagászat mozgalmának jelentőségét és a tudománytalan tévhitek éles kritikáját tartalmazza. A második egység Kulin György kedvelt témáiról közölt ismeretterjesztő írásaiból közöl jellemző példákat. A harmadik az általános ismeretterjesztő cikkekből mutat be néhányat (pl. A Jupiter és a Saturnus együttállása 1940-ből, A sarki fényről, A súlytalanságról, Milyen legyen a kozmikus érintkezés nyelve?, Az űrkutatás az ember szolgálatában, A csillagászat új korszakának küszöbén, Az ember kozmikus lény – szemelvények a hasonló című könyvéből). A cikkgyűjtemény záró fejezete Kulin György egyik tudományos-fantasztikus novellája.
A kötet következő, 37 oldalas fejezete a Kulin Györgyről írt megemlékezések, visszaemlékezések gyűjteménye. Ezek egyike-másika nyomtatásban is megjelent, de talán a legérdekesebbek az e kötet számára írt emlékek. Különösen érdekesek számunkra azok az írások, amelyek Kulin Györgyről, a tanárról és a családapáról szólnak (Berzeviczy Gergely, Paál Zoltán, Dr. Kulin Enikő – Gyurka bácsi korban második leánya -, valamint Dr. Hack Frigyes, akinek írása érdekes adatokat tartalmaz a Könyves Kálmán Gimnázium (most újból felszerelt és megnyitott) Bemutató és Iskolai Csillagvizsgálójának kialakulásáról. Érdekes elemzés Vízváry Vilmos (egykori Könyves-diák) elemzése Kulin György világnézetéről és a gimnáziumba töltött tanári tevékenységről.
Az emlékkönyvet Kulin György könyveinek, valamint nagy számú cikkének, illetve a vele készült riportok és megemlékezések válogatott bibliográfiája; továbbá az általa felfedezett kisbolygók jegyzéke zárja. Számos érdekes kép, fénykép teszi érdekessé az emlékkötetet.
Az emlékkötet szerkesztői igyekeztek úgy összeválogatni az írásokat, hogy azok átfogják Kulin György pályafutásának minden korszakát, ismeretterjesztő munkájának minden területét (beleértve az irodalmi tevékenységét is), és az érdeklődő lehetőleg képet kaphasson a hazai amatőrmozgalom meghatározó egyéniségének életéről, gondolatatiról. Itt kell kiemelnünk azt a jelentős és gondos munkát, amelyet a cikkek válogatásában és egybeszerkesztésében Vízváry Vilmos és Fecske András nyújtott. Külön is hangsúlyoznunk kell néhai Orgoványi János családjának, főleg menyének és unokájának támogatását az érdekes képanyag rendelkezésére bocsátásával.
A kötet megjelenését az is indokolta, hogy az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium az újra felszerelt szép bemutató csillagvizsgálóját Kulin György Bemutató Csillagvizsgálónak nevezte el. Az Újpesti Önkormányzat, az iskola tanárai és a városrész polgárai immár másodszor tették jóvá azt a mulasztást, hibát Gyurka bácsiért, amit a budapesti TIT-szervezet és a Fővárosi Önkormányzat vétett, amikor "elfelejtették" róla elnevezni az általa alapított gellérthegyi csillagvizsgálót. Köszönet érte minden amatőr nevében.
A "Fénycsóva lobba" a terjedelméhez képest lehetőleg részletes képet kívánt adni a hazai amatőrmozgalom "atyjának" érdekes és szeretetre méltó személyiségéről. (A cím egyébként Kosztolányi Dezső "Hajnali részegség" című költeményének, Kulin egyik kedves versének egy sora.) Minden csillagászat iránt érdeklődőnek és amatőr klubnak, egyesületnek figyelmébe ajánljuk ezt az emlékkönyvet.
A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba. A Pro Homine alapítványtól szerezhető be az alapítvány számlájára küldött 3 000 Ft adomány fejében. Érdemes azonban csillagászati klubok, egyesületek számára nagyobb példányszámban megrendelni, mivel 25 példány megrendelésénél kötetenként 2 000 Ft (összesen 50 000 Ft), 50 példánynál kötetenként 1 500 Ft (összesen 75 000 Ft) alapítványnak szóló adományért vásárolható meg. Az egyedi példány (3 000 Ft), illetve nagyobb egység megrendelése az alábbi számlaszámra és számlatulajdonosi névre lehetséges: 117040007-20055002. – N. J. Pro Homine Alapítvány, A Könyves Kálmán Gimnázium. További tájékoztatást Vízváry Vilmos sorozatszerkesztő adhat (1041 Budapest, József A. u. 22/A).

(…)

A Betelgeuse 2002. január-februári számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás