Még mindíg állókamerával is fotózható a Holmes-üstökös

778

A már több mint két és fél hónapja szuperkitörésen átesett
17P/Holmes-üstökös még ma is óragép nélkül egy fényképezõgéppel is
fotózható, sõt zavaró fényektõl mentes helyekrõl szabad szemmel is
látható. Például a mátrai viszonylag sötét égbolton az üstökös
szabadszemmel is kivehetõ kerek ködpamacsnak látszott 2008. január 13-án
este, amikor a mellékelt állókamerás színes digitális fotó is készült róla.

Mivel az üstökös legnagyobbrészt porból álló kómája a térben egyre nagyobb
méretûre terjed, hiszen a por bizonyos kezdõsebességgel vált le az üstökös
magjáról, illetve a Nap sugárnyomása is befolyásolja a porrészecskék
mozgását, ezért a nagy felületre kiterjedõ porkóma fényessége egyre nagyobb
területre terjed ki az égen. Ennek következtében a kóma egyre halványabbnak
látszik, vagyis egy derengõ ködfoltnak a Perzeusz csillagképben. A
megfigyeléskor a Holmes-üstökös a naptól 2,77 CsE-re, bolygónktól pedig
2,15 CsE távolságra volt. Ez a ködpamacs a napokban az Algol (béta Per)
közelében lassan, méltóságteljesen vándorol az égbolton. A digitális fotón az
üstökös kómájának teljes kiterjedése a halvány pereméig a béta és rho Per
csillagok közötti látszó szögtávolságnak (mint összehasonlító skála) mintegy
feléig, azaz mintegy 1 fokig terjed. Ez a látszó szögátmérõ 5,6 millió kilométer
nek
felel meg az üstökös távolságában (a Nap átmérõjének majdnem ötszöröse). A képen
látszó kóma belsõ, fényeseb részének becsült átmérõje mintegy fél fok, ami
2,8 millió kilométer. Természetesen a kóma halványabb részei még nagyobb
távolságra terjednek ki, de ezt az állókamerás felvétel ennél az expozíciónál (30 másodperc) már nem mutatja.

 

 A 17P/Holmes-üstökös a Perzeusz csillagai között az Algol közelében,
attól kissé nyugatabbra kerek ködfoltként látható a 2008. január 13-án
20:52:21 UT-kor 30 másodperc exozícióval, Nikon D40 fényképezõgép Nikkor
Zoom f/3.5-5.6 GII AF-S DX alapobjektívjével ISO 1600 érzékenység mellett
tripodról készített állókamerás digitális felvételen. A képen a piszkéstetõi
1 méteres RCC teleszkóp kupola résének szélei is kivehetõk (kép: a szerzõ
felvétele).

 

Az MCSE Hírekben beszámoltunk róla, hogy a Holmes-üstökös esetleg újra
kitörhet januárban egy, a magjának közelére összpontosuló nagy
fényességnövekedést produkálva, de ez egylõre még nem következett be, sõt
az is lehet hogy nem is lesz ilyen újabb kitörés – egy üstökösnél ugyanis
ezeket nem lehet elõre tudni. Mindenesetre érdemes minden este folytatni
a Holmes-üstökös megfigyelését, elsõsorban zavaró fényektõl mentes
helyekrõl vizuálisan szabad szemmel és binokulárral, kisebb távcsövekkel,
illetve asztrofotós eszközökkel.

Hozzászólás

hozzászólás