Protoplanetáris korong centiméteres szemcsékkel

1402

A TW Hydrae egy fiatal, kb. 10 millió éves, 0,8 naptömegű
csillag, tőlünk 180 fényévre. Az égitest pont abban a korban van,
amikor körülötte a bolygók keletkezése már megkezdődhetett, de felépülésük talán még nem fejeződött be. David Wilner (CfA)
és munkatársai a VLA rendszerrel tanulmányozták az égitest irányából érkező
rádiósugárzás tulajdonságait. Korábbi vizsgálatok alapján tudtuk, hogy egy alacsony hőmérsékletű
porkorong övezi az égitestet, és most a rádiósugárzásból kiderült, hogy a
korong főleg cm-es szemcsékből állhat. Ez az első alkalom,
hogy ilyen protoplanetáris korongban ekkora méretű szemcséket nagy
számban sikerült egyértelműen kimutatni. A centiméteres darabokból a
későbbiekben nagyobb égitestek állhatnak majd össze. A sikeres
megfigyelést az objektum kedvező kora és közeli helyzete együttesen
tette lehetővé.

A korong anyagának térbeli
eloszlása sem mutatkozott egyenletesnek a csillag körül. A TW
Hydrae-től közel 2 milliárd km távolságig (13 Cs.E.-ig) terjedő korong
belső részén, a csillagtól 640 millió km-ig egy ritka zóna található.
Utóbbi távolság a Naprendszerben nagyjából a kisbolygóövnek felel
meg. Könnyen elképzelhető, hogy itt már ki is alakult egy nagyobb
tömegű égitest. Nuria Calvet (CfA) a korábban készített infravörös
megfigyelések alapján számítógépes szimulációval modellezte, milyen
égitest vagy égitestek hozhatják létre a megfigyelt anyageloszlást a korong belső, anyagszegény részén.

Fantáziarajz a TW Hydrae körüli korongról (NRAO, AUI, NSF nyomán)

A
korong össztömege egyébként mintegy tizede lehet a Napunkénak, ami
messze több, mint amit a Naprendszerünk bolygói együttesen kitesznek.
A TW Hydrae későbbi fejlődése során valószínűleg a korong
anyagának jelentős része a központi égitest erős sugárzása révén
eltávozik, és a végül kialakuló planéták össztömege lényegesen kisebb
lesz.

Forrás: spaceflightnow.com 2005.06.25.

Hozzászólás

hozzászólás