Gyémántbolygók születése

1216

Az amerikai űrügynökség ultraibolya tartományban működő
műholdja, a FUSE (Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer) rendkívül
magas széntartalmat detektált a bolygóképződéshez szükséges
anyagkoronggal övezett β (béta) Pictoris körül. Ez a fiatal csillag
volt az első, amely körül már több évtizede kimutatták egy ún.
protoplanetáris korong létezését, amelyből a későbbiek során
bolygórendszer alakul(hat) ki.

A születőfélben lévő bolygórendszer fantáziaképe

A Földtől 63 fényévre levő, mindössze 12 millió éves csillagra
mindig úgy tekintettek a kutatók, mint a fejlődő bolygórendszerek
tankönyvi alapesetére. Az új mérések szerint azonban a csillag körüli
szén mennyisége kilencszerese az oxigénének, míg a Nap esetében csupán
feleannyi. Ez viszont megkérdőjelezheti  β Pic körüli folyamatok
általános érvényességét.

Naprendszerünkben a bolygók főként olyan szilikátos ásványokból épülnek
fel, mint a kvarc és a földpát. Tavaly azonban két kutató – Marc
Kuchner
(NASA/Goddard Space Flight Center) és Sara Seager (Carnegie Institute,
Washington) – olyan modellel állt elő, amely szerint az Univerzumban
nem csak  szilikátos bolygók alakulhatnak ki: ha a protoplanetáris
korong sokkal több szenet tartalmaz, mint oxigént, akkor a születő
bolygók szén alapú ásványokra fognak épülni.

A szén és szilikát bolygók összehasonlítása 

A FUSE
kutatócsoportját vezető Aki Roberge szerint a β Pic korongja egy a
miénktől teljesen eltérő bolygórendszert képviselhet. A szilárd
felszínű bolygók kérge állhat közönséges grafitból, azonban jelentős
mennyiségű gyémántot is tartalmazhat. Ezenkívül víz és oxigén helyett
metánt, propán-butánt, kátrányt és hamut találnánk a felszínen.

Egy másik lehetőség szerint azonban ez a széngazdag állapot csupán
átmeneti, amelyen minden bolygórendszer, köztünk a miénk is átmegy.
Conel Alexander (Carnegie Institute) elmélete szerint a korai
kialakulási fázisban a gyakran ütköző bolygócsírákból, üstökösökből
felszabaduló szénben dús gázokat a fiatal csillag szele évmilliók során
kisöpri a rendszerből, ami után csupán a szilikátos alkotóelemek
maradnak hátra.

A  β Pictoris korongja (Jean-Luc Beuzit, ESO nyomán)

A mellékelt hamisszínes infravörös felvételen a β Pictoris körüli
sűrű gáz- és porkorongot láthatjuk. A kép az ESO 3,6 méteres
távcsövével készült.

Forrás: Sky & Telescope, 2006.06.08.

Hozzászólás

hozzászólás