Amikor kvazárok ihletik meg a művészt…

945

Gaviria művészeti tanulmányait az Egyesült Államokban és Európában végezte, majd Bécsben telepedett le. Korábban számos kiállításon vett már részt Ausztriában, Németországban, Spanyolországban, Dominikán, Kínában. Legújabb bemutatójának címe Dislocaciones (magyarul: eltolódások, áthelyeződések) volt. De miért érdekes ez egy magyar csillagászati hírportál olvasói számára?

Nos, Gaviria legújabb munkáját részben csillagászati élmények inspirálták. Olyan rádió-interferometriás módszerrel készített képek, amelyek a Világegyetem legtávolabbi kvazárjairól készültek. Ezek azonban nem a hagyományos értelemben vett "fényképek". Az egymástól távol elhelyezett rádióteleszkópokkal felfogott jelek kombinálásából adódó információk alapján indirekt módon, matematikai úton állnak elő. Azt modellezik, hogy milyen lehet az adott rádióforrás fényességeloszlása az égbolton. Ezeknek a távoli kvazároknak (aktív galaxismagoknak) a sugárzása több mint tízmilliárd évig utazott a rádióteleszkópjaink felé.

A művészt nem csak a kvazárok képei érdekelték, de a mérési adatoknak a különféle reprezentációi is: grafikonok, amelyeken az adatfeldolgozés során más-más paramétereket ábrázolunk. A kiállítás egyrészt bemutatja ezeket az ábrázolási módokat, de már az eredeti értelmüktől elvonatkoztatva. A modern képzőművészeti munka a megjelenítés és az értelmezés közötti törésvonalat, az absztrakció folyamatát igyekszik megfogni, s nem csak képekkel. A kiállítás központi eleme egy installáció (címe Composition), amelyben egy sor vízszintes és függőleges vonal játssza a fő szerepet. Ezeket Gaviria Piet Mondrian tizenhét művéből "kölcsönözte" úgy, hogy egy számítógépes program véletlenszerűen válogat közülük. Ezzel a kivetített vonalak kikerülnek eredeti környezetükből, elvesztik jelentésüket, minden pillanatban új mintákat hoznak.

A művész bemutat egy videót is (címe -./), amely morzejelek segítségével alakítja képpé és hanggá Vaszilij Kandinszkij Pont és vonal a felülethez című könyvének (1926) tárgymutatóját.

A rádiócsillagászati adatok és képek is átlényegülnek. A kiállításon tehát minden át- és újraértelmezhetőnek tűnik fel. A munka célja, hogy megmutassa, hogyan mosódik össze a rend és a rendezetlenség, amelyek többé nem éles ellentétei egymásnak. A dolgok értelmének állandó változása, újraértékelődése mögött bizonytalanság, kiszámíthatatlanság húzódik meg.

A távoli kvazárokról készített "képeket" – valójában a rádiómérések grafikai interpretációit – és az adatokat elsősorban Paragi Zsolt (Joint Institute for VLBI in Europe, Dwingeloo, Hollandia) és Frey Sándor (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc) bocsátotta a művész rendelkezésére. A bemutató Kolumbia után talán hamarosan Európába is eljut.

Linkajánló:

Andrés Ramírez Gaviria honlapja

Hozzászólás

hozzászólás