Kettős szuper-nagytömegű fekete lyuk?

1196

Sok galaxis magjában a galaxis teljes tömegével arányos
szuper-nagytömegű fekete lyukat találunk. Az Univerzum közel 14
milliárd éves kora alatt más csillagvárosokkal is találkoztak, melyek
közül egyeseket be is kebelezhettek. Ilyenkor egy ideig két központi
fekete lyuk is lehet bennük, amik aztán idővel összeolvadnak. A kettős
központi égitestekre általában az adott galaxis erős röntgensugárzása
utal.

Damián Mast (National University of Cordoba) és
munkatársainak mérései szerint egy ilyen páros lehet az M83 galaxis
centrumában. Ez a galaxis egy 15 millió fényév távolságban elhelyezkedő
spirális csillagváros. A kettős mag lehetősége 2000-ben merült fel,
amikor a galaxis centrumában lévő csillagok mozgásának sebességét
tanulmányozták. A sebességek eloszlása nem egy, hanem két, egymástól
200 fényévre (látszólag 3,9"-re) található nagytömegű anyagcsomóra
utalt, amelyek helyzete nem egyezett meg a galaxis centrumával. A két
objektum két szuper-nagytömegű fekete lyuk, vagy kompakt, szintén
rendkívül nagy tömegű csillaghalmaz lehet. Közülük az egyik erősen
sugároz, de a párja (amelyik a galaxis térbeli centrumához közelebb
van) sokkal halványabb. Utóbbi jelenséget talán fényelnyelő csillagközi
felhők okozzák.

Az M83 spirális galaxis (ESO nyomán)

Következő
lépésként az ionizált gáz mozgását tanulmányozták a centrumban. Ezáltal
pontosították a tömegbecslést és megállapították, hogy a fényesebb
anyagcsomó nagyságrendileg egymillió naptömegű lehet, míg a halványabb
kb. 10 millió naptömeg körüli. (Összehasonlításként: a Tejútrendszer
központi fekete lyuka kb. 4 millió naptömegű.) A térségben egy ív
mentén aktív csillagkeletkezés is mutatkozott, amit esetleg a
halványabbnak mutatkozó centrumból, illetve az itt található fekete
lyuktól kiinduló lökéshullám okoz a sűrű csillagközi anyagban. A
megfigyelt legidősebb égitestek alapján az esemény mintegy 8 millió
évvel ezelőtt kezdődött – ez talán azt az időpontot jelzi, amikor a
feltételezett két galaxisnak az ütközése lezajlott (ami magában is
évmilliókig tart). A magyarázat egy helyen sántít: ha valóban két
galaxis ütközése nyomán került a két fekete lyuk (csillaghalmaz) egymás
közelébe, és az valóban a csillagászati közelmúltban történt, akkor az
M83 spirális szerkezetének sokkal szabálytalanabbnak kellene lennie.

Forrás: New Scientist 2005.05.20.

Hozzászólás

hozzászólás