Láthatatlan spirálkarok

926

Az NGC 4625 egy 31 millió fényévre lévő galaxis a Canes Venatici
csillagképben. A korábban készült felvételeken magja körül egy
elliptikus megjelenésű halo, avagy egy homogén korong látszott,
spirálkarok nélkül. A GALEX űrobszervatórium ultraibolya megfigyelései
alapján viszonylag szabálytalan, töredezett spirálkarokra
emlékeztető szerkezetek is előtűntek.

Armando Gil de Paz és
Barry Madore (Carnegie Observatories, Pasadena) vizsgálatai alapján
az ezekből a szerkezetekből érkező ultraibolya sugárzás és a fiatal
égitestek jelenléte együttesen arra utalnak, hogy  spirálkarok
lehetnek. A sok kék óriáscsillagot tartalmazó karok kb. négyszer
messzebbre, mintegy 28 ezer fényévre nyúlnak ki, mint ameddig a korong
vagy halo jellegű idősebb szerkezeti egység ér az optikai tartományban.

Az NGC 4625 képe az ultraibolya tartományban a GALEX műhold felvételén (NASA/JPL-Caltech/Carnegie Observatories/DSS nyomán)

A
megfigyelés arra utal, hogy az erős ultraibolya sugárzást kibocsátó
égitestek fiatalok, közel egymilliárd évesek, ugyanakkor azok az
objektumok, amelyek a látható tartományban dominálnak a galaxis
fényében, lényegesen idősebbek, közel 10 milliárd évesek lehetnek. A
korábbi megfigyelések alapján úgy gondoltuk, hogy fiatalos
csillagvárosok csak a Világegyetem távoli és kezdeti időszakot
képviselő részében jellemzőek. Itt most egy olyan objektumra
bukkantunk, amelyben a sok idős égitest mellett nemrég indult meg a
fiatal objektumok és feltehetőleg a spirálkarok kialakulása.

A
heves csillagkeletkezést talán egy közeli szomszédról átáramlott
anyag hozza létre. Ilyen szempontból megvizsgálták a közeli NGC 4625-t.
Itt szintén megfigyelhető az optikai tartományban egy korong, azonban
az ultraibolyában sem mutatkoznak spirálkarok. Egy másik lehetőség az
NGC4618 jelű közeli társ, de eddig nem utalnak jelek anyagátadásra. A
spirálkarokat csak az ultraibolya tartományban mutató galaxis
tanulmányozásával azt is vizsgálhatjuk, milyen folyamatok zajlottak a
Tejútrendszer korongjában a spirális szerkezet kialakulása után.

Forrás: GALEX 2005.07.25.

Hozzászólás

hozzászólás