Egy ritka átvonulás megfigyelése

936

Sikerült megfigyeléseket végezni a Plútó Charon nevű holdjáról,
amint épp egy csillag előtt haladt el. A Massachusetts Institute of
Technology és a Williams College kutatói több teleszkóppal
követték az eseményt 2005. július 10-ről 11-re virradó éjjel. A
mérések a NASA Planetary Astronomy Programja keretei között zajlottak,
négy chilei és egy brazil teleszkóp bevonásával. Ez utóbbi munkáját
sajnos a felhők meghiúsították. Maga az átvonulás egy percig sem
tartott, ugyanis alig ennyi idő alatt végigsöpört a Föld felszínén a
Charon kb. 1200 km átmérőjű árnyékkúpja.

A 2400 km átmérőjű
Plútó kb. 40 CSE távolságban kering a Naptól, légköre pedig csak
időszakosan van, mikor napközelbe kerül. Ekkor a felszínéről
elszublimált gázok (nitrogén, szén-monoxid, metán, etán) alkotják
a ritka légkört. Holdja, a Charon, fele akkora átmérőjű, tömege
csak tizede a Plútóénak és mindössze 20 ezer kilométerre kering
bolygójától.

A Plútó-Charon rendszer (NASA JPL nyomán)

A
kutatók a most felvett adatok alapján szeretnének részletesebb
képet kapni a Charonról, különös tekintettel a légkörére. Az átvonulás
során eltakart csillag fényesség- és színképi változásai a parányi hold
légkörének létéről és összetételéről árulkodhatnak, ám a konkrét
eredményekig hosszadalmas adatfeldolgozásra lesz szükség. Hasonló
csillagfedést utoljára 25 éve sikerült megfigyelni, mivel a Charon
elegendően fényes csillagot nagyon ritkán takar el.

Videó az átvonulásról: occult.mit.edu

Forrás: www.spacedaily.com

Hozzászólás

hozzászólás