Ötször nagyobb az Andromeda-köd

3793

Az M31 jelű óriási csillagváros saját galaxisunk "testvérének" is tekinthető fizikai hasonlóságok alapján, azonban tőlünk való távolsága kb. 2,5 millió fényév. Méreténél fogva a legnagyobb galaxis a Lokális Csoportban, amely a Tejútrendszer mellett még hozzávetőleg 30 törpegalaxisnak is otthont ad.

Az Amerikai Csillagászati Társaság szokásos év elejei találkozóján bejelentett eredmény földi nagytávcsövek mérésein alapul: a Kitt Peak-i 4 méteres Mayall-távcső szolgáltatta a fotometriai adatokat, míg a spektroszkópiai vizsgálatokat a 10 méteres Keck-távcsövekkel végezték. A mérések célja az volt, hogy az Andromeda-köd külső tartományaiban lévő vörös óriáscsillagokat azonosítsák. A Puragra Guhathakurta (Kaliforniai Egyetem) vezette csoport módszere szerint ötszörös szűrőn kellett egy csillagnak "átverekednie" magát, hogy galaxisszomszédunkhoz tartozónak sorolják. Az azonosítás nehézségét az jelenti, hogy a távoli fényes óriások látszólag hasonló fényességűek, mint a relatíve közeli, Tejútrendszerünkhöz tartozó szintén vörös színű törpecsillagok. A színképekből kinyerhetõ információk (radiális sebesség, felszíni gravitációs gyorsulás) jelentették a legfőbb támpontokat az azonosításhoz.

Az Andromeda-köd és két kísérő galaxisa, az M32 és az M110 Robert Gendler felvételén.

A kutatók legnagyobb meglepetésére a galaxis centrumától még félmillió fényévre is találtak az Andromeda-ködhöz gravitációsan kötött vörös óriáscsillagokat. A galaxist övező halóhoz tartozó csillagok a galaxis-keletkezési elméletekkel összhangban kicsit fémszegényebbnek bizonyultak – azaz fémtartalmuk alacsonyabb a centrumhoz közelebbi csillagokétól, ami ősibb eredetre utal.

Az új felfedezés fényében úgy tűnik, hogy a hatalmas Andromeda-galaxis és a nála kisebb Tejútrendszer legkülső régiói szinte egymást érintik. Ha az M31 leghalványabb részei is szabad szemmel láthatóak lennének, akkor a galaxis nagyobb helyet foglalna el az égbolton, mint a Göncölszekér. Erre azonban még várnunk kell, a két galaxis ütközése és egybeolvadása csak évmilliárdok múlva esedékes…

Forrás: Space.com, 2007.01.07.

Hozzászólás

hozzászólás