Kitörésben a C/2017 S3 (PANSTARRS)-üstökös

5563

A Nap felé közeledő C/2017 S3 (PANSTARRS)-üstökös fényessége július 2-án váratlanul a korábbi tizenhatszorosára ugrott, vagyis kitörésen esett át. Azóta is tartja kifényesedését, és ha szabad szemmel nem is, de kis távcsövekkel megfigyelhető. Mivel még augusztus közepéig közeledik a Naphoz, ez lehet az idei nyár üstökös-meglepetése.

Az égitestet 2017. szeptember 23-én fedezték fel a Hawaii-szigetek Maui szigetén lévő Haleakala Obszervatórium 1,8 méteres Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) távcsövével. A csillagok között lassan elmozduló halvány objektum ekkor csak 21,5 magnitúdós volt, ami idén június végére 12-13 magnitúdó környékére emelkedett. Július 2-án azonban váratlanul 12-ről 9 magnitúdóra növekedett a fényessége, amiről a híres osztrák asztrofotós, a főleg üstökösök fotózására specializálódott Michael Jäger számolt be.

A C/2017 S3 (PANSTARRS)-üstökös kifényesedéséről készített első asztrofotó, amelyen az üstökös feltűnő zöld színű. Ez a gázok magas arányára utal (Michael Jäger, 2018. július 2.).

Jäger becslése szerint a 4 ívperc átmérőjűnek látszó kóma mintegy 240 ezer kilométer valódi átmérőjű, ami a Jupiter méretének mintegy kétszerese. A kóma zöld színe főleg a kétatomos szénmolekulák fénysugárzásától ered, tehát a gázkóma jelentős része szénmolekulákból áll (egyébként a cián molekulák is zöldes-kék színt adnak egy üstökösnek, de a képen kétatomos szénmolekulák fénysugárzása dominál). Az üstökösök fényességkitörése vagy röviden kitörése ismert jelenség, aminek extrém formái is lehetnek, mint például a 17P/Holmes-üstökös emlékezetes 2007-es felfényesedése egészen a szabad szemmel is jól látható állapotig. A C/2017 S3 egy átlagosabb, 3-4 magnitúdós kitörést produkált, így csak kis távcsövekkel látható.

A C/2017 S3 az Oort-felhőből látogatott el a Naprendszer belső térségeibe, és a különböző pályamódosító hatások következtében hiperbola pályán halad, aminek excentricitása csak nagyon kicsivel tér el 1-től, értéke 1,000082. Jelenleg 1,1 CSE-re van a Naptól, de augusztus 15-ei napközelségekor 0,208 CsE-re lesz tőle, a Merkúr pályáján belül. Mivel pályasíkja 99 fokos szöget zár be a földpályasíkjával, napközelpontja a földpálya síkján kívülre esik. Ez a hajlásszög egyébként már retrográd keringési irányt jelent, és közel merőleges pályasíkot a földpálya síkjára.

A C/2017 S3 pályája a Naprendszer belső térségeiben. A nagybolygók pályáit színes vonalak mutatják (NASA JPL).

Mivel a váratlan felfényesedés tartósnak tűnik, nem zárható ki, hogy a mintegy másfél hónap múlva bekövetkező napközelségéig és azután is fényes marad, így kis távcsövekkel, esetleg fényszennyezéstől és holdfénytől mentes helyről szabad szemmel is megpillantható lesz. Látszó égi útja 2018. július elejétől augusztus közepéig a Cassiopeia, a Camelopardalis, az Auriga, a Gemini és a Cancer csillagképeken át vezet, vagyis inkább az éjszaka második felében lehet majd megfigyelni. Az alábbi térképen az üstökös útját egy csillagtérkép mutatja július utolsó harmadától.

Az üstökös látszó égi útja a csillagok között 2018. július utolsó harmadától augusztus első feléig (Sky and Telescope online, 2018. január 10.).

Azonban a Nap az égi útján július-augusztusban a Cancer és a Leo csillagképeken halad át, és a C/2017 S3 is a Földről nézve az égnek ezen vidékei felé tart, tehát viszonylag közel lesznek egymáshoz, ami megnehezíti megfigyelését. Egyébként pedig egy üstökös viselkedését, fényességét nehéz pontosan előre jelezni, ráadásul a tapasztalatok szerint a C/2017 S3-hoz hasonló paraméterű üstökösök sokszor szétesnek, mielőtt elérnék napközelségüket, de kis szerencsével akár az idei nyár nevezetes üstököse is lehet.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Források:

Kapcsolódó internetes oldalak:

Hozzászólás

hozzászólás