A nagy tömegű galaxisok korábban alakultak ki

932

A galaxisok kialakulásával foglalkozó elméletek két fő csoportba
sorolhatók. A "felülről lefelé" fejlődés modelljei szerint az
Ősrobbanás után előbb a nagytömegű protogalaxisok alakultak ki, majd
csak ezután keletkeztek a ma megfigyelhető törpegalaxisok.
Ezzel szemben az "alulról felfelé" fejlődés modelljében a kisebb méretű
gázfelhők összeolvadásával alakultak ki a mai óriás galaxisok. A
kétféle elképzelés közel fél évszázada áll egymással
szemben, és a távoli galaxishalmazok megfigyelései eddig ellentmondásos
eredményekre vezettek.

A
Gemini teleszkóp és a Hubble Űrtávcső legújabb
eredményeit S. di Serego Alighieri (Observatorio Astrofisico di
Arcetri) és munkatársai közölték, melyekkel megerősítik a  "felülről
lefelé" fejlődés modelljét. A kutatás során olyan magányos és
halmazokba tömörülő galaxisokat elemeztek, melyekről a fény akkor
indult el, amikor a Világegyetem kora a mai felét sem érte el.

 

A
vizsgált galaxishalmazok egyike, az RXJ1226.9+3332
jelű galaxishalmaz, z=0,89 vöröseltolódásnál. A HST felvétele a halmaz távolságában kb. 2 millió x 1,2 millió fényéves
területet örökít meg. (Forrás: NASA/ESA)

Az
olasz kutatók meghatározták a galaxisok olyan paramétereit,
mint pl. az össztömeg, összfényesség, kor, majd ezek összefüggéseiből
rekonstruálták a kialakulásukhoz szükséges időt. A magányos és halmazba
tartozó galaxisok összevetésével arra is következtetni tudtak, hogy
mennyiben befolyásolta az adott galaxis fejlődését a környező térrész
más galaxisok általi betöltöttsége.

Eredményeik alapján a környezettől függetlenül a
galaxisok kora egyenes arányban nő a tömeggel, azaz a nagy tömegű
galaxisok idősebbek a kis tömegűektől. Emellett a halmazokat alkotó
galaxisok minden tömeg mellett idősebbek a magányos csillagvárosoktól,
ugyanakkor maga a korkülönbség nő a tömeggel. Utóbbi eredmény szöges
ellentétben áll a galaxisképződés hierarchikus, azaz "alulról felfelé"
fejlődő modelljének jóslataival. Ennek megfelelően a korai Univerzumban
a
nagy méretű és tömegű galaxisok alakultak ki először, ami nagyon fontos
megszorítást jelent az egész Világegyetemet leíró elméletekre.

Forrás: Gemini PR, 2006. 07. 20.

Hozzászólás

hozzászólás