Gammavillanások korai elcsípése

979

Különböző asztofizikai forrásokról egy időben, több szűrőn keresztül készített képek felvétele rengeteg információt nyújt, különösen a változó égi objektumok, pl. változócsillagok, aktív galaxismagok és hasonlók esetében. A több színben megmért fényességváltozások elárulják a színképek módosulásait, amiből következtetni lehet a vizsgált égitestek természetére, hőmérsékletére, távolságára, stb. Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) nemrégiben elkészült új műszere ezzel a módszerrel teszi lehetővé a gammavillanások távolságának pontos és gyors meghatározását.

A gammavillanások (Gamma Ray Burst, GRB) kozmológiai távolságokon lejátszódó, rendkívüli energiafelszabadulással járó robbanások, melyek a gammasugarak tartományában másodpercekig-percekig tartó hirtelen felvillanásokként detektálhatók a Föld körül keringő speciális űrteleszkópokkal. Miután kibocsátották nagyenergiájú sugárzásukat, rövid időre (általában maximum néhány órára) érzékelhetővé válnak az optikai és közeli infravörös tartományban is. Az ilyen utófénylések gyorsan halványodnak (egy tipikus gammavillanás utófénylése 10 perc múlva 15-ször, míg egy óra múlva már 200-szor halványabb), így az űrbéli detektálástól számított néhány óra áll összesen a kutatók rendelkezésére, hogy műszerekkel tanulmányozzák a jelenséget. A különböző hullámhossztartományban felvett felvételek lehetővé teszik a gammavillanás forrásának távolságmérését, ezáltal pedig valódi fényességének kiszámítását.

A GROND műszer a La Silla-i 2,2 méteres MPI/ESO távcsövön.

A távolság színképmodellezésen alapuló mérése érdekében az ESO egy speciális kamerát épített az MPI/ESO 2,2 m-es távcsövére. A GROND (Gamma-Ray burst Optical/Near-Infrared Detector, azaz optikai és közeli infravörös GRB-detektor) műszer hét különböző hullámhosszon készít egyidőben képeket, melyek közül négy a látható fény, három pedig a közeli infravörös tartományában rögzíti ugyanazon égterület aktuális állapotát. Egy-egy felvétel kb. 10×10 ívperces (1/7 holdkorongnyi terület) az infravörösben és fele akkora a látható fényben.

A PKS 1251-407 katalógusszámú kvazár 7 különböző színben. Az objektum a kék tartományban sokkal halványabb, mint vörösben, ami nagy távolságának következménye.

A műszer most már az üzembe helyezés fázisában tart, elvégezték vele az első próbaméréseket, amelyek igazolták, hogy technikailag a műszer tökéletesen működik. Az első megfigyeléseket egy 12 milliárd fényévre lévő kvazárról végezte.

A  PKS 1251-407 kvazár spektruma (piros) a GROND méréseivel (zöld) összevetve.

A távcső és az új műszer egyébként működtethető gyorsreagálású üzemmódban is (Rapid Response Mode), amikor az űrbéli gammatávcsövek emailen érkező riasztására lényegében azonnal odaáll az adott égi koordinátára, s egy perccel a felfedezés után már az új villanásról készíthet képeket, majd pár perccel később már ki is számítható a GRB távolsága.

Forrás: ESO-PR-30-07

Hozzászólás

hozzászólás