Nem volt egyedül a Föld közelébe került kisbolygó

8033

Kettős kisbolygó került földközelbe. A múlt hónapban földközelbe került kisbolygó a radarcsillagászati megfigyelések szerint egy kettős földközeli aszteroida.

Évente több tucatnyi földközeli kisbolygó közelíti meg a Földet több millió kilométerre. Az ilyen távolságok ma már nem is számítanának említésre méltó különleges eseménynek. Azonban a 2020 BX12 aszteroidát sikerült a Puerto-Ricón levő arecibói nagy rádiótávcsővel radar üzemmódban is megfigyelni február 4-én és 5-én. Az Arecibói Obszervatórium Bolygó Radar Tudományos Kutatócsoportja végezte a kisbolygó megfigyelését Luisa Fernanda koordinálásával. Kiderült, hogy két kis égitestből álló kettős kisbolygóról van szó, amelynek komponensei a közös tömegközéppontjuk körül keringenek. Az alábbi ábra az arecibói radarmegfigyelésekből összeállított két képet mutatja.

A 2020 BX12 kisbolygó földközelségét követően február 4-én és 5-én az arecibói radarral készített megfigyelésekből előállított képein a kettős aszteroida két komponense jól megfigyelhető (NAIC Arecibo Planetary Radar, February 10, 2020).

A radarmegfigyelések szerint a 2020 BX12 nagyobbik összetevője mintegy 165 méter átmérőjű, gömbhöz közeli alakú test, a kisebbik test átmérője pedig mintegy 70 méter. A két kis égitest legalább 360 méteres távolságban volt egymástól a megfigyelések idején. A két test közös tömegközéppont körüli keringési ideje mintegy 45-50 óra. A nagyobbik test mintegy 2,8 óra alatt fordul meg tengelye körül, kisebbik tengely körüli forgásideje még nem ismert.

A pályaszámítások szerint a 2020 BX12 Nap körüli ellipszispályájának fél-nagytengelye 1,60 CSE, pályája napközelpontja 0,75 CSE-re van központi csillagunktól, vagyis a Vénusz és Föld pályái között, míg naptávolban 2,44 CSE-re távolodik a Naptól, vagyis a kisbolygók főövének belső pereménél húzódik. Az ellipszis alakú pálya excentricitása 0,526, a pálya síkja mintegy 40 fokos szöget zár be a földpálya (ekliptika) síkjával. Az aszteroida 2,02 év (737,8 nap) alatt kerüli meg a Napot. A pályaadatok alapján a 2020 BX12 a földközeli kisbolygók Apollo-osztályához tartozik, sőt a Földdel való esetleges ütközés szempontjából potenciálisan veszélyes aszteroidák (PHA) közé sorolták. Az alábbi ábra a 2020 BX12 pályája helyzetét mutatja a nagybolygók pályáihoz viszonyítva.

A 2020 BX12 40 fokos pályahajlása következtében nagyon eltávolodhat a földpálya síkjától: az aszteroida pályáját fehér vonal jelöli. A nagybolygók pályáit a Merkúrtól a Marsig színes vonalak mutatják, a Földét kék szín jelöli (NASA/JPL).

A 2020 BX12 pályájának időbeli alakulásához fontos esemény az, hogy 2020. június 28-án 0,04 CSE-re halad el a Mars közelében, ami elég ahhoz, hogy sem 2022-ben, sem 2024-ben nem jut közel bolygónkhoz, sőt a következő 90 évben sem. Tehát a mostani földközelsége során volt az utóbbi és előttünk álló években a legközelebb hozzánk, ami lehetővé tette a radarcsillagászati megfigyelését és a kísérőjének felfedezését.

A kisbolygók között gyakori, hogy kettős vagy esetenként hármas rendszert alkotnak. Ma mintegy 16400 földközeli aszteroidát tartunk számon, ezekből körülbelül 60 kisbolygónak van legalább egy kísérője. Természetesen ezek a számok nem véglegesek, hiszen még nem ismerünk minden földközeli kisbolygót, illetve a kettős vagy többszörös rendszerek száma sem ismert már csak azért sem, mert nagyon nehéz kimutatni a kisméretű aszteroidákról, hogy van kísérőjük.

Egy kettős kisbolygó a művész elképzelése szerint (ESO, eso0718a).

A kettős kisbolygók azért is fontosak, mert mozgásuk megfigyelésével az átlagos sűrűségük meghatározható és ezen keresztül az összetételükre és belső szerkezetükre is következtetni lehet.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” projekt támogatta.

Forrás:

Discovery Announcement of Binary System 2020 BX12 (NAIC, Arecibo Planetary

Hozzászólás

hozzászólás