70 éve hullott a Szihote-Aliny vasmeteorit

5246

Hetven évvel ezelőtt, 1947. február 12-én a Napnál is fényesebb tűzgömb robbant fel a Szovjetunió távol-keleti területén található Szihote-Aliny-hegységben. A robbanást a XX. század egyik legjelentősebb meteorithullása követte.

1947. február 12-én helyi idő szerint 10:38-kor az akkori Szovjetunió távol-keleti részén található Szihote-Aliny-hegység felett hatalmas, a Napnál fényesebb felrobbanó tűzgömb húzott át, az írott történelem egyik legnagyobb meteorithullását okozva. A 14 km/s-os sebességgel beérkező meteortest 5,6 km magasságban robbant sok tízezer darabra. A detonáció hatalmas volt, sok kráter is keletkezett ugyanekkor, a legnagyobb 26 m-es, a legkisebbek néhányszor tíz cm-esek. A kivezényelt katonaság és a helybéliek több tonna feketére égett vasmeteoritot szedtek össze. A méretesebb példányok szovjet és külföldi intézetekbe, múzeumokba kerültek. Legnagyobb ismert darab az 1725 kg-s Moszkvában a Vernyadszkij Intézetben lett kiállítva. A Meteoritical Bulletin szerinti TKW (teljes ismert össztömeg) 23 t felett van, de hallottam már 50 t értéket is (ma is találnak kisebb darabokat). A tűzgömbről a neves szovjet festő, egyben szemtanú, P. I. Medvegyev készített vázlatot, majd  festményt, amely az 1957-ben, a hullás tizedik évfordulója alkalmából kiadott bélyegen is látható.

belyeg
Az 1957-ben kiadott szovjet bélyeg.
Map_Sikhote_Alin_meteorite
A meteorithullás helyszíne.

A meteorit jelentőségét az adja, hogy a modern kor embere ekkor találkozott először kataklizmikus hatású meteorithullással. Egyrészt hatalmas mennyiség hullott, kráterek keletkeztek, másrészt rengeteg szemtanú látta az eseményt több száz km-es körzetben, harmadrészt akkor már modernebb anyagvizsgálati módszerek álltak rendelkezésre az összetétel vizsgálatához. A meteoritika tudománya sokat köszönhet ezen vasmeteorit tanulmányozásának.

Kiemeles_Sikhote_Alin_meteorite
A meteorit fő tömegének kiemelése.

A vasmeteorit IIAB típusú durva-oktahedrites szerkezetű, a kamacit (azaz alacsonyabb nikkel tartalmú fázis, másnéven alfa-FeNi) lamellák mérete a több centimétert is eléri, ezért a vágott, csiszolt és étetett (savval mart) szeletein az ún. Widmanstätten-mintázat kevésbé látványos, mint a finom oktahedrites szerkezetű vasmeteoritoknál (pl. Gibeon, Muonionalusta stb.). Zárványai közül gyakori a schreibersit, ami egy FeNi-foszfid tartalmú, ezüstösen csillogó zárványféle, ezenkívül főleg a troilit (Fe-Ni-szulfidos zárvány) fordul elő benne. Összetétele: 93% Fe, 5,9% Ni, 0,42% Co, 0,46% P, 0,28% S.

Main_Mass_Sikhote_Alin
A meteorit fő tömegén jól láthatók a „menetszél” keltette folyásnyomok.
Sikhote_Alin_macro_1
Egy Szihote-Aliny-meteorit kinagyított részlete.
Sikhote_Alin_my_collection
Szihote-Aliny-meteoritok hazai magángyűjteményben.

Mivel friss hullású vasmeteoritról van szó, így az olvadási kérge (angolul Fusion Crust, rövidítve FC) a vasmeteoritokra jellemző matt fekete, esetleg sötétkékes színnel. A friss hullás után a kéreg nedves környezetben hamar oxidálódik és vörös-barnás oxidréteggel vonja be a vasmeteorit felületét. Tehát a mintaszerű, fekete példányokat szinte kivétel nélkül speciális eljárással tisztították, ritka az eredeti állapotban fennmaradt és gyorsan begyűjtött állapotú hibátlan példány. A Szihote-Aliny-vasmeteoritok látványos jellemzője a hulláskor megolvadt és a „menetszéltől” szétfolyt fém folyásvonalai (angolul flow-line). A felület a szebb példányoknál erősen és változatosan ún. regmagliptes („ujjbenyomódás-szerű” mélyedésekkel teli). A meteorit alapvetően kétféle megjelenésű: regmagliptes önálló példányok ( ez a szebb es egyben drágább), illetve a repesz (srapnel) alak.

Bár a meteoritot az 1947-es hullás után szisztematikus kereséssel nagy tömegben gyűjtötték be, komoly gyűjtő expedíciók csak az 1980-as évek végén indultak újra. Korábban a Szovjetunió zárt világa miatt nem nagyon kerültek gyűjtőkhöz példányok, ez később megváltozott, és világszerte hatalmas érdeklődés fordult a Sihote-Aliny-meteorit töredékei iránt, melyek múzeumok és magángyűjtemények féltett darabjai. 2001-ben az UNESCO a Szihote-Aliny-hegység vidékén élő szibériai tigris és egy ritka bagolyfajta élőhelye miatt a világörökség részének nyilvánította a terület egy részét, egyben a meteorit hullási területe is védelem alá került. Mindezek következményeként, bár a 90-es évek elején alacsony volt a „meteorit piaci ára”, ez napjainkra az akkori 15-20 szorosára emelkedett. Nem ritka, hogy egyes orientáltan megolvadt, szoborszerű alakú példányokért a 15-20 USD/g árat is elkérik.

Véleményem szerint a Szihote-Aliny az egyik legszebb vasmeteorit, amely valaha hullott, hiszen a példányok kiválóan reprezentálják a meteoritok tankönyvszerű jellemzőit.

A hír megjelenését a GINOP-2.3.2-15-2016-00003 “Kozmikus hatások és kockázatok” (KHK) projekt támogatta.

Hozzászólás

hozzászólás