Emlékülés Marik Miklósról, a tanárról és csillagászról

1278

Tíz éve hunyt el Marik Miklós tanár úr, az ELTE Csillagászati Tanszékének docense, a magyar csillagászati oktatás, kutatás és ismeretterjesztés kiemelkedő egyénisége. Az évforduló alkalmából emlékülést rendeznek az ELTE-n, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt. Az ülésen Marik Miklósról szóló rövid megemlékezések, valamint színvonalas, de közérthető tudományos előadások hangzanak el.

Az emlékülés helye: ELTE Lágymányosi Kampusz, Északi Tömb, 1.71. terem (1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/A, 1.71 terem)

Ideje: 2008. június 9, hétfő, 14 órától.

A tervezett program:

14:00 Megemlékezések (Érdi Bálint, Guman István, Szeidl Béla, Válas Péter)

15:00 van Driel-Gesztelyi L. (Imperial College, London): Mágneses fluxuscsövek geometriája és napfoltcsoportok fejlődése

15:30 Oláh K. (MTA Csillagászati Kutatóintézet, Budapest): Aktív csillagok mágneses ciklusai

16:00 Petrovay K. (ELTE Csillagászati Tanszék, Budapest): A turbulens konvekció geometriai jellemzői

Szünet

17:00 Pintér B. (University of Aberystwyth, Wales): A Napról – rövid beszámoló egy hosszú út első kilométereiről (Helioszeizmológia)

17:30 Erdélyi R. (University of Sheffield): Szoláris magneto-szeizmológia: MHD hullámok a Nap légkörében

18:00 Ballai I. (University of Sheffield): A Nap légkörének fűtése: eddigi eredmények es jövőbeli kihívások

18:30 Zárszó

19:00 Kötetlen beszélgetés egy közeli vendéglátóhelyen

Az előadásokat élőben közvetíti az interneten a Polaris TV, a http://www.mcse.hu címről elérhető linkeken!


Marik Miklós 1936. május 28-án Budapesten,
mérnöki családban született. Középiskolai tanulmányait a budai Toldy Ferenc
Gimnáziumban végezte. Nagybátyja Gumann István a Svábhegyi Csillagvizsgáló
tudományos munkatársa volt. Ő ismertette meg a csillagászat szépségével
és az észlelés romantikájával. 1954-ben érettségizett jeles eredménnyel,
majd az ELTE fizikus szakára jelentkezett. Származása miatt átirányították
matematika-fizika szakra. Így 1958-ban  matematika-fizika szakos tanári
diplomát kapott. 1957-ben és 58-ban demonstrátorként ő tartotta a bevezető
csillagászati előadásokat a Tanszéken.

 

Marik Miklós 

1959-ben az ELTE Csillagászati
Tanszékén tanársegédnek nevezték ki.  1962 őszétől aspiránsként dolgozott
a moszkvai Lomonoszov Egyetem Sternberg Csillagászati Intézetében. 1966-ban
Moszkvában védte meg A napfoltok feletti kromoszféra fűtése magnetohidrodinamikai
hullámokkal
című kandidátusi értekezését.

A Csillagászati Tanszék vezetése
(1990-től haláláig) mellett tudományszervező tevékenységet elsősorban a
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Bizottságának keretei között végzett,
melynek 1970 óta folyamatosan tagja volt. 1970 és 76, valamint 1990 és
93 között a Csillagászati Bizottság titkári tisztét is betöltötte, és ebben
a minőségében rendszeresen részt vett az Akadémia akkori III. Osztályának
munkájában.

A művelődési és közoktatási
miniszter 1995-ben A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel, az ELTE
TTK Kari Tanácsa pedig 1996-ban A Kar Kiváló Oktatója címmel tüntette
ki. A Trefort-kerti Gólyavári Esték sorozaton tartott kiváló előadásáért
kapott emléklap, továbbá a tétékás Nyúz hallgatói lap Mondok
egy
rovatának legtöbbet idézett oktatójaként elnyert Aranyköpet 96-díj már csak tovább finomítja az oktatást és nevelést valóban élethivatásának
tartó emberről kirajzolódó képet.

A tudományos minősítés területén
is élénk tevékenységet fejtett ki. A 60-as évek közepe óta szinte nem volt
olyan csillagászati tárgyú akadémiai doktori, kandidátusi, illetve egyetemi
doktori védés, amelynek opponenseként vagy bírálóbizottsági tagjaként ne
lett volna részese.

Igen széles körű ismeretterjesztő
tevékenységet is folytatott. Ilyen irányú munkásságát sok-sok cikk, egész
sor könyv és szinte megszámlálhatatlan előadás, rádió- és TV-fellépés fémjelzi.
Hat éven keresztül volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagászati
Csoportjának alelnöke, és 1968 óta folyamatosan betöltötte a TIT Budapesti
Szervezete (ma Budapesti Ismeretterjesztő Társulat) Csillagászati és Űrkutatási
Szakosztályának elnöki tisztét. 1998. június 23-án, életének 63.
évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el. 
A Szegedi Tudományegyetem JATE Asteroid Survey kisbolygó-kutató programja által 2000. február 1-jén felfedezett 28492. sorszámú aszteroida kapta Marik tanár úr nevét. (Marik Miklós életrajzi adatai az ELTE honlapjáról)

Hozzászólás

hozzászólás