Ritka lehetőség: szupernóva felbukkanása várható!

1662

Egy évvel ezelőtt gravitációslencse-hatás révén sikerült felfedezni az extrém távoli csillagrobbanást, amelynek fotonjai közül néhány várhatóan csak 2016-ban éri el a Földet.


Amerikai csillagászok 2014 novemberében jelentették be, hogy sikerült felfedezniük egy rendkívül távoli, mintegy 9,5 milliárd fényévre lévő szupernóva-robbanást – a felbukkanó fénypont ráadásul rögtön négy “példányban” látszott a Hubble-űrtávcső felvételein! A jelenség magyarázata az ún. gravitációs lencsehatásban rejlik. Az Univerzum távoli szegletében lévő szupernóva és Földünk között – nagyjából “félúton”, bolygónktól mintegy 5,5 milliárd fényévre – egy nagy méretű galaxishalmaz található. A látóirányba eső galaxiscsoportosulás összességében roppant nagy gravitációs vonzóerőt képvisel; az általuk okozott gravitációs térgörbületnek köszönhetően az eredetileg különböző irányokba tartó fénysugarak egy irányba (jelen esetben a Föld irányába) terjednek tovább. Ezt a jelenséget nevezzük gravitációs lencsehatásnak, amelynek eredményeképp a lencsézett forrás képe egyrészt fényesebb lesz, másrészt megtöbbszöröződik, esetleg ívekké, gyűrűvé torzul.

Ez volt az első eset, hogy egy távoli csillagrobbanást ilyen módon fedezzenek fel a kutatók – hamarosan pedig egy újabb, eddig egyedülállónak számító eseményre is sor kerülhet. A felfedezésen túl a Sjur Refsdal norvég asztrofizikusról elnevezett szupernóvát vizsgáló csillagászoknak arra is lehetőségük adódott, hogy behatóan tanulmányozzák a galaxishalmaz tömegeloszlását. Ez alapján több kutatócsoport is arra a következtetésre jutott, hogy a szupernóva-robbanásból származó fotonok nem egyforma hosszúságú utat tettek meg a galaxishalmaz gravitációs terében, így a sugárzás egy része csak néhány hónap múlva éri majd el a Földet.

A Refsdal-szupernóva felbukkanása a Hubble-űrtávcső felvételén. A középső piros kör jelzi a szupernóva 2016 elejére várt, újbóli felbukkanásának becsült helyét (NASA/ESA/HST).
A Refsdal-szupernóva felbukkanása a Hubble-űrtávcső felvételén. A középső piros kör jelzi a szupernóva 2016 elejére várt, újbóli felbukkanásának becsült helyét (NASA/ESA/HST).

Mindez azt jelenti, hogy a kutatók előre tudják egy szupernóva felbukkanásának nagyjából pontos helyét és idejét – olyan információkat, amelyek alapvetően nem szoktak a csillagászok rendelkezésére állni. Tegyük hozzá gyorsan, hogy itt egy már ismert csillagrobbanás újbóli észlelésének a lehetősége áll fenn, de ugyanakkor ez is nagyon fontos eredmény lenne. Hogy a kutatói közösség biztosan ne maradjon le az eseményről, a Hubble-űrtávcső már most folyamatosan monitorozza a kérdéses galaxishalmazt magában foglaló égterületet – s válik remélhetőleg jövő év elején egy újabb nagy horderejű felfedezés eszközévé.

Forrás: spacetelescope.org (2015.11.13.)

Hozzászólás

hozzászólás